Opgepast! Alcohol- en snelheidscontroles op komst

Kirsten Bosmans
4 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De federale en lokale politiediensten in Vlaams-Brabant controleren in april op rijden onder invloed en op snelheid.

De provincie Vlaams-Brabant voert, in samenwerking met de politiediensten, strijd tegen verkeersongevallen veroorzaakt door chauffeurs onder invloed. Het provinciaal actieplan tegen dronkenschap voorziet in april controles op rijden onder invloed en op snelheid.

Deze provinciaal gecoördineerde controles worden zes maanden per jaar gehouden omdat rijden onder invloed en rijden aan een onaangepaste of overdreven snelheid nog steeds zeer belangrijke ongevalsoorzaken zijn.

“In ons land is rijden onder invloed nog te veel sociaal aanvaard. Het zijn precies de chauffeurs die rijden onder invloed van alcohol of drugs die zware verkeersongevallen veroorzaken. In 10,1% van de verkeersongevallen met lichtgewonden, zwaargewonden of doden in Vlaams-Brabant is alcohol in het spel”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. “Wie een voertuig bestuurt en rijdt onder invloed van alcohol is minder aandachtig en kan complexere taken niet meer naar behoren uitvoeren. De bestuurder merkt later objecten op de weg op, reageert later en verwerkt trager informatie. Eén op drie verkeersongevallen is te wijten aan overdreven of onaangepaste snelheid. Bovendien verhoogt te snel rijden het risico op een ernstig of dodelijk ongeval.”

In 2015 werden in Vlaams-Brabant in  totaal 108.408 ademtesten uitgevoerd.  In totaal hadden 2.893 chauffeurs of 2,67 % overtreders een te hoge alcoholconcentratie in het bloed. In 2014 gebeurden in de provincie Vlaams-Brabant 3.557 verkeersongevallen met doden of gewonden op de openbare weg. Daarbij vielen er 4.697 slachtoffers, onderverdeeld in 60 doden, 374 zwaargewonden en 4.263 lichtgewonden.

Meer info:  www.vlaamsbrabant.be/verkeersveiligheid

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans