Openbare infovergadering over nieuwe vergunning Cargill Malt

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Op 5 juni organiseren Herent, de provincie en Cargill een openbare informatievergadering over het dossier van Cargill Malt.

In 2015 heeft de Vlaamse Regering, na beslissing van de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 30 april 2015, aan de in Herent gevestigde mouterij Cargill Malt NV een verlenging van de milieuvergunning toegekend. Tegen die beslissing werd beroep aangetekend. Op grond van een vormvereiste – het ontbreken van een afzonderlijke hydrogeologische studie – heeft de Raad van State op 1 maart 2018 de milieuvergunning nietig verklaard. Daarop heeft Cargill Malt NV op 27 maart 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor de hernieuwing en actualisatie van de vergunning, met inbegrip van een afzonderlijke hydrogeologische studie.

In het kader van die aanvraag en het erbij horende openbare onderzoek organiseren de provincie Vlaams-Brabant, als bevoegd bestuur, de gemeente Herent en Cargill Malt NV, als vergunningsaanvrager, op dinsdag 5 juni om 20 uur in het gemeentehuis De Kouter een openbare informatievergadering, zoals voorgeschreven in de regelgeving over de omgevingsvergunning. De bestendige deputatie moet in dit dossier uiterlijk op 30 augustus 2018 een beslissing nemen. In afwachting daarvan gaat de productie in Cargill Malt legaal verder onder de voorwaarden van de eerdere vergunning.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans