Open Vld wil stadsschouwburg inzetten als toeristische trekpleister

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Open Vld, bij monde van gemeenteraadslid Luc Ponsaerts, vindt dat het Leuvens stadsbestuur meer aandacht moet besteden aan het toeristisch ontsluiten van haar trekpleisters. Ze denkt daarbij vooral aan de stadsschouwburg.

“Over een toeristische overrompeling kunnen we momenteel niet spreken in Leuven, er mag gerust een tandje worden bijgestoken”, zegt Ponsaerts. “Leuven heeft  heel wat onontgonnen  toeristische parels en soms hebben we de indruk dat er wat koudwatervrees heerst om bepaalde locaties open te stellen. We kunnen best nog wel wat toeristische highlights in het hart van de stad gebruiken.”

“Onlangs hebben we met de nodige en terechte luister de 150ste verjaardag van onze schouwburg gevierd. Wat een pracht van een gebouw! Als je de eretrap opwandelt om in de overweldigende foyer terecht te komen, droom je toch weg?! De Sint-Pieterskerk, het stadhuis en de schouwburg zijn drie culturele heiligdommen. Alleen in de Sint-Pieterskerk kun je, buiten de misvieringen, terecht voor een niet-geleid bezoek. Het verhaal van het  stadhuis willen we niet opnieuw oprakelen. We hopen dat de plannen zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Laat ons dan vooral werk maken van een schouwburg die ook buiten de voorstellingen (gedeeltelijk) toegankelijk is of een functie krijgt, de status van het gebouw waardig. Een denkoefening, die in het vooruitzicht van een nieuwe podiumkunstenzaal, zeker niet overbodig zal zijn.”

“Ooit werd er geopperd, in navolging van de Bourlaschouwburg in Antwerpen en Brasserie de Foyer NT Gent, om in de foyer van de Leuvense schouwburg een Grand Café te vestigen. Dit zou zeker een versterking betekenen voor de Leuvense horeca. Waarom deze plannen in een schuif zijn terecht gekomen, weten we niet.”

“We vragen dat men onderzoekt hoe de schouwburg (of een specifiek gedeelte ervan, zoals de foyer) ook buiten de voorstellingsmomenten een functie kan krijgen. Zodanig dat de schouwburg, omwille van zijn artistieke belevingswaarde, een open huis wordt waar Leuvenaars en toeristen van kunnen genieten.”

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans