Open Vld wil gedeelde huisvesting voor kinderen van gescheiden ouders

Open Vld Leuven is vragende partij om de gedeelde huisvesting van minderjarigen wiens ouders niet meer samenwonen te registreren in het bevolkingsregister. Sinds 15 februari 2016 maakt nieuwe wetgeving zo’n lokaal verblijfsregister mogelijk.

Sabine Bovend’aerde, gemeenteraadslid voor Open Vld: “Momenteel hebben kinderen hun officiële domicilie slechts bij 1 van de ouders. Wij stellen voor dat hun verblijf bij de andere ouder genoteerd wordt in het bevolkingsregister. Op die manier genieten zij van heel wat lokale voordelen en kortingen die ze nu mislopen omdat ze niet als inwoner beschouwd worden. Ook in geval van brand of andere rampen kan het handig zijn te weten wie in het getroffen pand kan verblijven.”

Steeds meer gezinnen wonen apart

De laatste decennia is het aantal echtscheidingen sterk gestegen. Ook het aantal wettelijk of feitelijk samenwonenden met kinderen dat uit elkaar gaat, is aanzienlijk. Heel wat kinderen hebben dus vaak meer dan één thuis. Helaas stelt de wet dat zij slechts bij 1 van de ouders hun hoofdverblijfplaats kunnen hebben. Hierdoor lopen zij vaak lokale voordelen mis zoals korting voor het zwembad of voor de gemeentelijke speelpleinwerking wanneer zij bij de andere ouder verblijven. Ook bij brand of rampen zien de hulpdiensten hen vaak over het hoofd omdat zij niet in de registers genoteerd staan.

Een nieuw Koninklijk Besluit voert een nieuw soort informatiegegeven in waardoor gedeelde huisvesting van minderjarigen voortaan wel kan geregistreerd worden. Concreet gebeurt het registeren van de gedeelde huisvesting op initiatief van de ouder waar het kind gedomicilieerd is.

Bovend’aerde: “Wij vragen deze avond op de gemeenteraad dat het bestuur zo snel mogelijk werk maakt van de implementatie van dit systeem. Zo kunnen de kinderen die heel vaak in onze gemeente of stad verblijven, meegenieten van allerlei lokale voordelen en beschikt onze stad/gemeente over meer informatie over haar inwoners. Er zijn enkel winnaars in dit verhaal.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans