Open Vld wil dat stad contract met De Zorghoeve tijdelijk schorst

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Een paar dierenorganisaties uit de streek trokken dit weekend in de pers aan de alarmbel over de leefsituatie van dieren in de Zorghoeve. “De Zorghoeve uit Bertem, één van de grotere asielen in de regio, zit duidelijk in de problemen”, zegt steven Vermoere namens Open Vld.

“Er werden heel wat onregelmatigheden vastgesteld: zieke katjes werden toch ter adoptie aangeboden, varkens hadden schurft en andere dieren waren ondervoed. Ook de leefomstandigheden waren niet volgens de huidige regels: te kleine kooien, te koude stallingen en niet onderhouden infrastructuur. Er zijn ook vraagtekens bij de juridische structuren. Zo is de omgevingsvergunning nog niet in orde.”

Ondertussen hebben de dierenorganisaties de nodige instanties verwittigd, waaronder Dierenwelzijn. De stad Leuven heeft echter ook een contract met de Zorghoeve. Steven Vermoere: “Een van mijn programmapunten van de vorige verkiezingen, die volledig werden gedragen door Open Vld Leuven, was meer aandacht voor dieren. Zo ook voor opvang van dieren. En ik was geschrokken van de voorbeelden die door de dierenorganisaties werden aangehaald. Daarom heb ik gevraagd aan onze gemeenteraadsleden om dringend actie te ondernemen en te vragen aan de stad om het contract tijdelijk te schorsen.”

Rik Daems: “Ik ben zelf ook een grote dierenvriend. Daarom vind ik het schrijnend dat de regels in dit asiel zo worden genegeerd. Er is blijkbaar niet alleen de slechte verzorging. Maar dieren die je adopteert en waarvan gezegd wordt dat ze gezond zijn, blijken er dan heel slecht aan toe te zijn. Genoeg om asielen die het wel goed nemen en wel gezonde dieren ter adoptie aanbieden, in een slecht daglicht te stellen. Dan bestaat het risico dat mensen toch kiezen voor kwekers, terwijl er genoeg dieren ter adoptie zijn.”

Daarom zal Open Vld vragen aan de stad Leuven om een duidelijk signaal te geven dat ze het meent met dierenwelzijn. “De stad moet direct het contract met de Zorghoeve schorsen tot ze bevestiging krijgt dat het asiel terug in orde is met alles, zowel vergunningen als infrastructuur. Er zijn echter al klachten geweest tegen de vroegere uitbater. We hopen daarom ook dat Dierenwelzijn, onder bevoegdheid van Minister Ben Weyts (N-VA) dringend alles zal controleren en de uitbater eventueel begeleidt. Er blijft immers een groot tekort aan dierenopvang in de provincie Vlaams-Brabant”, besluit Vermoere.

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans