Op zoek naar middelen voor bouw trampolinehal

Ann Peeters
7 maanden geleden
door Ann Peeters

Turn Around Bierbeek is vragende partij voor de bouw van een trampolinehal. Sport Vlaanderen en de gemeente Bierbeek willen een steentje bijdragen, maar er zijn meer middelen nodig.

Turn Around Bierbeek vzw is een sportclub met 350 leden. “Er is nood aan kwalitatieve sportinfrastructuur, waardoor sporters op een veilige manier hun niveau kunnen verhogen”, zegt Jan De Jaeghere, voorzitter van Turn Around.  “We hebben een aantal maanden geleden een voorstel voor de bouw van een trampolinehal ontplooid bij de sportraad. Deze heeft reeds vóór de gemeenteraadsverkiezingen een positief advies gegeven. Sporters uit verschillende sporttakken zullen dan skills op een veilige manier kunnen leren. Sport Vlaanderen wil helpen bij de bouw van deze trampolinehal, maar er zijn meer middelen nodig. We hopen dat die snel gevonden worden, zodat de trampolinehal er snel kan komen.”

Hoe ver staat het dossier? “De vraag ligt inderdaad al een tijdje op tafel. De concrete vraag van Turn Around is om een volledig nieuwe hal te bouwen die door de trampolineclub zal gebruikt worden”, zegt Lisa Hermans, Schepen van Sport, Jeugd, Onderwijs, Communicatie en Digitalisering.   “We hebben met hen reeds meermaals overleg gepleegd. Als gemeente willen wij mee zoeken naar een oplossing voor hun probleem, maar zo’n nieuwbouwproject is een erg zware financiële investering. We overwegen om een perceel grond naast de sporthal (en de kleuterschool in Bierbeek) ter beschikking te stellen voor dit project en kunnen ook een investeringssubsidie geven, zoals we voor andere (sport)verenigingen deden. Maar voorlopig ligt het kostenplaatje aan de hoge kant, té hoog voor een kleine gemeente als Bierbeek. We blijven samen met Turn Around zoeken naar oplossingen, zodat het hopelijk financieel haalbaar wordt voor club en gemeente.”

In de beleidsverklaring, die recent werd goedgekeurd in de gemeenteraad staat hierover het volgende: “We beschikken al over een goed uitgebouwde sportinfrastructuur en toch is er vraag naar bijkomende infrastructuur. Een aantal Bierbeekse clubs hebben momenteel onvoldoende ruimte om hun activiteiten verder te ontplooien. Als gemeentebestuur gaan we samen op zoek naar een geschikte locatie. Wij zoeken mee naar alternatieve financieringsbronnen, waarin de gemeente ook een steentje wil bijdragen.”

 

Over de auteur

Ann Peeters

Ann Peeters