Op- en afritten Gasthuisberg twee maanden afgesloten vanaf 9 juli

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Vanaf 9 juli worden de op- en afritten op de E314 ter hoogte van Gasthuisberg (afrit 16) gedurende twee maanden afgesloten. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal in de zomermaanden de brug over de E314 renoveren. In het verlengde daarvan wordt de nieuwe weginfrastructuur van de Terbankstraat aangelegd. De nieuwe Terbankstraat volgt een ander tracé en zal aansluiten op een – eveneens nieuwe – rotonde. Fietsers kunnen vanaf 9 juli de nieuwe fietsbrug over de E314 gebruiken. Verwacht wordt dat in september 2018 de infrastructuur van de eerste fase definitief in dienst genomen zal worden.

Autoverkeer omgeleid

Tijdens de werken worden de afritten ter hoogte van Gasthuisberg afgesloten. Het verkeer komende van Brussel zal dan omgeleid worden via afrit 15, de Koning Boudewijnlaan en de Sint-Jansbergsesteenweg. Het verkeer van Lummen wordt omgeleid via de afrit 17, Brusselsesteenweg en de ring rond Leuven. Ook het verkeer komende van de campus volgt deze omleiding (dus via Tabor of via de Leuvense Ring). Vanaf begin september zal het op- en afrittencomplex weer open zijn en zal het verkeer via de nieuwe betonverharding uitkomen op de nieuwe rotonde.

Tijdelijk dubbelrichtingsfietspad voor fietsers

Hoewel het complex voor autoverkeer afgesloten zal zijn tussen 9 juli en 25 augustus, kunnen fietsers vanaf 9 juli wel de oversteekbeweging over de E314 maken. Ze moeten hierbij wel op enkele plaatsen gebruik maken van een tijdelijke, minder comfortabele verharding. Momenteel rijden de fietsers nog altijd over de “oude”  brug. Tussen de brug en de brandweerkazerne is een tijdelijk dubbelrichtingsfietspad gemaakt om de campus ook langs daar te bereiken. Fietsers die van Herent komen hebben dus de keuze om het nieuwe rode fietspad te nemen en zo richting Tervuursesteenweg te rijden of de Terbankstraat te volgen via een tijdelijk dubbelrichtingsfietspad dat aan de kant van de Kazerne werd gelegd. Door dit tijdelijke dubbelrichtingsfietspad kunnen de fietsers veiliger het noordelijke gedeelte van de campus bereiken (richting onderwijs en navorsing en hogeschool).

Vlottere en veiligere mobiliteit naar en van campus UZ Leuven Gasthuisberg

Na de werken zal de campus UZ Leuven Gasthuisberg niet alleen beter bereikbaar zijn maar ook veiliger. De zachte weggebruiker kan via de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de E314 richting de campus rijden en vervolgens gebruikmaken van het gescheiden fietspad dat parallel aan de Terbankstraat loopt. Het autoverkeer, openbaar vervoer en nooddiensten gaan over de “oude”, weliswaar gerenoveerde brug om zo over de nieuwe Terbankstraat het nieuwe rondpunt te bereiken. De hoofdstroom van het verkeer, in de richting van de toekomstige nieuwe ondergrondse parking van het ziekenhuis zal onder de nieuw aangelegde rotonde doorrijden.

Voor meer informatie over het project: http://wegenenverkeer.be/werken/verbetering-mobiliteit-campus-gasthuisberg-uz-leuven

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans