Op 16 mei kan je weer mee ‘straatvinken’

Straten Vol Leuven mobiliseerde op 24 mei 2018 alle Leuvenaars voor het telmoment van ‘Straatvinken’, een initiatief van de Antwerpse groep Ringland om gedurende één uur (van 17 tot 18 uur) de verschillende manieren van verplaatsing in het oog te houden. Op 16 mei 2019 zullen Straten Vol Leuven en Straatvinken opnieuw tellen. Het doel is om elk jaar na te gaan hoe de afgesproken modal shift van auto naar andere vervoerswijzen tegen 2030 verandert naar minimaal 50 procent duurzame mobiliteit (te voet, fiets, openbaar vervoer).

De Antwerpse en Leuvense gegevens van de nulmeting van 2018 zijn beschikbaar op de website van http://straatvinken.datylon.com/ en geven heel wat informatie over verkeersintensiteit en het type verkeer. In Leuven namen ongeveer 160 straatvinkers met de app op hun smartphone deel aan de grote telactie. De deelnemers waren mooi verspreid over alle Leuvense wijken én vormden zo een goede weerspiegeling van de verschillende type straten. Dit jaar zal Straten Vol Leuven opnieuw oproepen om aan de straatvinkenactie deel te nemen zodat een vergelijking met de resultaten van de nulmeting mogelijk wordt.

Wat zeggen de resultaten van de nulmeting? Net zoals in Antwerpen is er in de Leuvense binnenstad (en meer bepaald de zone tussen Diestsestraat over Tiensestraat tot Kapucijnenvoer) een groot overwicht van voetgangers, fietsers en busverkeer op de rest van het gemotoriseerd verkeer. “Een paar voorbeelden: in de Bondgenotenlaan registreren we 96 procent duurzame vervoerwijze en 4 procent auto’s en vrachtwagens (477 fietsers en 602 voetgangers en 53 bussen tegenover 49 auto’s; in het begin van de Maria Theresiastraat tegen het station: 351 voetgangers, 294 fietsers, 8 bussen ten opzichte van 64 auto’s en 3 lichte vrachtwagens. Deze hoge scores van duurzame verplaatsingen hebben we aan het circulatieplan te danken.”

Maar ook in enkele straten in de randgemeenten aanleunend tegen de vesten is er een overwicht van duurzame verplaatsingen. Bijvoorbeeld in Kessel- Lo in de Willem Coosemansstraat: 37 voetgangers en 109 fietsers tegenover 38 auto’s en 3 lichte vrachtwagens. Of in Heverlee in De Paul Van Ostayenlaan: 34 voetgangers, 16 fietsers en 1 bus tegenover 12 auto’s en 6 vrachtwagens.

“Op enkele luswegen in de binnenstad stad vinden we toch nog enigszins verrassend een fifty-fifty verdeling (Parkstraat, Kapucijnenvoer, Brusselsestraat  tussen Kapucijnenvoer en Blauwe hoek, Tiensepoort, Brouwerstraat…). Hoe verder van de stad hoe meer overwicht van auto’s. De steenwegen scoren in het algemeen laag qua duurzame vervoerswijzen. Het drukste punt vinden we op de Tiensesteenweg (tussen Meerdaalboslaan en Vlinderlaan) met 1.396 auto’s (95%) en het hoogste percentage niet-duurzaam passeerde aan de Lange Lo (97%, of 337 voertuigen). Ook een toegangsweg zoals de dichtbebouwde Leuvensestraat (Blauwput bij de Kop van Kessel-Lo) slikt 766 auto’s en bussen (80%). De meer residentiële Kesseldallaan krijgt ook een hoog aantal niet-duurzame voertuigen (600, 88%).”

“Een verrassende straatvink-dwaalgast vinden we midden in het bedrijventerrein – in de Interleuvenlaan – met een merkwaardig resultaat: 10 voetgangers, 28 fietsers en 19 bussen tegenover 49 auto’s en 12 vrachtwagens… Relatief laag en duurzaam, en het is te vermoeden dat het aan de uitgang van het bedrijventerrein wellicht heel anders zal zijn, wetend dat er 95 procent (bedrijfs)wagens naar Haasrode pendelen. Het kan ook zijn dat de meeste mensen met een bedrijfswagen later dan 18 uur werken.”

“We beschikken nu dus als het ware over een ‘nulmeting’ bij het begin van de nieuwe legislatuur met een klimaatneutrale ambitie. We houden de vinger aan de pols en kijken uit naar straatvinken 2019, 2025, 2030 en 2050.”

Buren die aan de slag willen met de resultaten van hun straat, kunnen rekenen op een expertpanel van Straten vol Leuven om mee te denken over de (verkeers)leefbaarheid in hun buurt.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans