Metaalbedrijf Affilips N.V. uit Tienen schenkt 12.500 euro aan vzw Wigwam uit Kessel-Lo.

NV Affilips schenkt 20.000 euro aan vzw Wigwam
De N.V. Affilips maakt legeringen op basis van koper, aluminium, nikkel, zink en lood. Al verschillende jaren steunen zij de vzw Wigman uit Kessel-Lo. Deze vzw richt zich voornamelijk op kansarme en kwetsbare jonge kinderen en hun gezin. Ook dit jaar besliste het bedrijf om de vzw te steunen en schenken ze hen 12.500 euro.

Al verschillende jaren steunt metaalbedrijf NV Affilips de vzw Wigman. Wigwam richt zich voornamelijk op kansarme en kwetsbare jonge kinderen en hun gezin. Via inclusieve dagopvang voor de kinderen, werken ze intensief samen met hun gezin aan het welbevinden, het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van vaardigheden. Hieraan gekoppeld bieden ze, in samenwerking met diverse partners, een brede gezinsondersteuning met de bedoeling de algemene situatie van het gezin te verbeteren, samen met het gezin een sociaal netwerk en vangnet uit te bouwen en schakels te leggen naar de samenleving om zo hun leven en dat van hun kinderen (terug) op de rails te krijgen.

Ook nu besliste het metaalbedrijf de vzw te steunen. "Het is fijn om te merken dat een dergelijk succesvol bedrijf aandacht heeft voor diegenen in onze samenleving, die minder kansen hebben", aldus coördinator Tom Possemiers.. Een prachtig voorbeeld van hoe succesvol privaat ondernemen, dankzij de warme ingesteldheid van de bestuurders en de aandeelhouders, van grote betekenis kan zijn voor de welzijns- en zorgsector."

De financiële ondersteuning van het metaalbedrijf is dan ook zeer welkom. "De coronacrisis maakte het in 2020 extra moeilijk om kinderen en gezinnen een gerichte en nabije ondersteuning te bieden", aldus nog Possemiers. "Wigwam voorzag in materiële steun zoals voedsel- en speelgoedpakketten en er werd tevens ondersteuning vanop afstand opgestart. Vooral voor kwetsbare gezinnen was deze crisis extra moeilijk door een kleine behuizing tijdens de lockdown, geen laptops of internet voor kinderen die online onderwijs moesten volgen net als financiële moeilijkheden door de economische gevolgen van deze crisis." De vzw is het metaalbedrijf dan ook bijzonder dankbaar voor de geboden steun. 

Lees meer over