Laatste suikerbieten worden woensdagmorgen verwerkt in de Tiense suikerfabriek

Directeur Jan Ingels in de fabriek in Tienen

In Tienen draaide de 185ste campagne op volle toeren. De suikerbietencampagne is gestart op 29 september 2021en de laatste bieten zullen verwerkt worden op woensdag 19 januari 2022 in de vroege ochtend of in totaal een bietencampagne van 103 dagen.  Halverwege de campagne was er een technisch probleem in de verdamping maar de medewerkers hebben met volle inzet dit probleem verholpen, waarna de fabriek weer volop draaide aan een stabiele productiecapaciteit.

“Dit jaar startte de bietencampagne later. De uitzaai verliep wat later want het was een zeer nat seizoen en de meeste teelten hebben veel last gehad van de overvloedige natte periode. Algemeen genomen bleven de bieten grotendeels gespaard. De wortels groeien tot diep in de grond en hebben zich hierdoor goed verankerd. Dit is een extra troef voor dit gewas ook bij droogte waarbij de biet diep het nodige water kan zoeken”, vertelt Jan Ingels, directeur Factories.

“Om de suikerrijkheid op peil te brengen hadden we gehoopt op een zonnig najaar, maar ook het najaar was spijtig genoeg overvloedig nat. We zien dat de bieten een gemiddelde suikerrijkheid van ca. 17 % en tonnage boven de  80ton/ha hadden. Een goede bietencampagne valt niet zo maar uit de lucht, maar vraagt heel wat voorbereidingen en  inspanningen op organisatorisch, onderhoudsvlak en investeringsvlak.”

Lees verder onder de foto

Het bietenplein vol met suikerbieten
Het bietenplein vol met suikerbieten

Investeringen

 “De meer dan 15 miljoen euro die we jaarlijks investeren in onze fabrieken werpen zeker hun vruchten af. Na de metamorfose van de fabriek de laatste jaren waarbij zowel intern maar ook naar de buitenomgeving zware investeringen werden uitgevoerd hebben we ook dit jaar met de nodige focus in de fabriek geïnvesteerd. De nieuwe grote opslagtank voor suikersap met een inhoud van 37 miljoen liter is volop in gebruik. De suikerproductie werd verder geoptimaliseerd met een extra suikerkookpan om stabieler en op hogere capaciteit suiker te produceren en in de kristallisatie werden nieuwe continue suikercentrifuges geplaatst. Voor onze medewerkers is de nieuwe parking en fietsenstalling in gebruik. Hierbij investeren we volop in  elektrische laadstations en versterken zo de duurzaamheid van onze vestiging.”

“Naar de toekomst toe wordt de vernieuwing van de suikersap productie voorbereid, waaronder een nieuwe diffusietoren ter vervanging van de oude RT diffusietrommels om nog efficiënter en energiezuiniger te produceren. Op 22 oktober in volle campagne vond de aftrap plaats van de bouw van deze nieuwe toren, 38 meter hoog  met een diameter van 12 meter en een investering van 25 miljoen euro: een hoog innovatieve efficiënte diffusietoren die met minder energieverbruik toch hogere rendementen haalt. Binnen het diffusieproces wordt meer dan 5700 ton CO2 bespaard en is er een interne waterreductie van 150.000 m³ water.”

Lees verder onder de foto

Het ruime bietenplein waar ook Suikerrock komt
Het ruime bietenplein waar ook Suikerrock zal plaats vinden

Suikerrock

“We investeerden recent in een nieuwe klontjeslijn voor innovatieve producten waarop we naast de zeskant klontjes ook de kaartspelklontjes produceren. In onze nieuwbouw hebben we ondertussen een tweede lijn voor onze parelsuikerproductie in bedrijf genomen, een product dat zeer gegeerd is voor de Luikse wafels en ondertussen ook sterk geëxporteerd wordt.”

“Naast onze eigen medewerkers kunnen we rekenen op de constructieve band met onze naaste buren en de stad Tienen. We zijn er als Tiense Suikerraffinaderij trots op dat we ons steentje konden bijdragen om Factory of Sweetness de kleine editie van Suikerrock op een veilige en zeer sfeervolle wijze te laten doorgaan, met aandacht voor de geldende Covid-19 maatregelen. Onze medewerkers en planters werden in het kader van 185 jaar Tiense Suiker uitgenodigd op de eerste dag van het festival”

“Deze positieve ervaring en goede samenwerking heeft ons ertoe aangezet om ook Suikerrock dit jaar volop te ondersteunen als sfeervol festival voor de ganse regio en de mogelijkheid te bieden om te kunnen groeien”, besluit Jan Ingels. (CH)