Aftrap voor bouw nieuwe diffusietoren op verjaardag Tiense Suikerraffinaderij

Jan Ingels
Op 29 september werd de aftrap gegeven van de 185ste suikerbietencampagne die zal duren tot in de eerste helft van januari. Op 22 oktober op de 185ste verjaardag van de Tiense Suikerraffinaderij, wordt de aftrap gegeven van de bouw van een nieuwe 38 meter hoge diffusietoren, een investering van 25 miljoen euro. Deze komt naast de gebouwen waar zich nu de huidige diffusietrommels in bevinden.

“Het wordt een hoog innovatieve efficiënte diffusietoren die met minder energieverbruik toch hogere rendementen haalt. Binnen het diffusieproces wordt meer dan 5700 ton CO2 bespaard en is er een waterreductie van 150.000m³ water”, zegt Jan Ingels, Director Factories. 

Modernisering fabriek en investeringen

“De investering en modernisering van de fabriek werpt haar vruchten af. Na de metamorfose van de fabriek de laatste jaren waarbij zowel intern maar ook naar de buitenomgeving zware investeringen werden uitgevoerd hebben we ook dit jaar met de nodige focus in de fabriek geïnvesteerd. De grote opslagtank voor suikersap met een inhoud van 37 miljoen liter is in gebruik. De suikerproductie werd verder geoptimaliseerd met nieuwe centrifuges en het  nieuwe opslagmagazijn voor onze hulpgrondstoffen is in gebruik. Voor onze medewerkers werd de nieuwe parking en fietsenstalling afgewerkt waarbij we volop investeren in  elektrische laadstations en het versterken van de duurzaamheid van onze vestiging”, vervolgt directeur Ingels.

“De opvolging  gebeurt hoofdzakelijk door  de eigen medewerkers van de fabriek. Iedereen draagt vanuit zijn expertise een steentje bij en dit komt de betrokkenheid en de teamspirit alleen maar ten goede. Binnen de verpakkingsafdeling en de magazijnen die het ganse jaar door draaien om onze klanten optimaal te beleveren gebeurden naast de standaard onderhoudsactiviteiten ook heel wat investeringen. We investeren momenteel in nieuwe palletisatie installaties voor onze harde klontjeslijn. In de sugarhub draait de ondertussen tweede lijn voor onze parelsuikerproductie op volle toeren, een product dat zeer gegeerd is voor de Luikse wafels en ondertussen ook sterk geëxporteerd wordt.”

“Bij al deze werkzaamheden zijn onze mensen de drijvende kracht. Er heerst een sterke teamgeest en we zoeken in de nabije toekomst nog een 15 tal nieuwe medewerkers in de verschillende disciplines techniek en productie om ons team te versterken.”

Lees verder onder de foto

Jan Ingels voor de fabriek

Suikerbietencampagne

“We hopen dat de weersomstandigheden verder gunstig evolueren om een mooie sukerbietencampagne tegemoet te gaan met een zeer stabiele productiecapaciteit,  goede kwaliteitscijfers en veiligheidscijfers en een hoog productierendement. Het vlotte verloop van een bietencampagne valt niet zo maar uit de lucht, maar vraagt heel wat voorbereidingen en  inspanningen op organisatorisch, onderhoudsvlak en investeringsvlak. Naast de standaard revisies zijn er ook grote herstellingen aan de diffusietrommels, de turbines, de pulppersen, de bietensnijmolens, de kalkoven en de stroomgenerator die het volledige bedrijf van elektriciteit voorziet.  Deze preventieve onderhoudswerkzaamheden waren cruciaal voor het goede verloop van de campagne”, besluit directeur Jan Ingels, die maar wat blij is dat de Tiense Suikerraffinaderij haar steentje heeft kunnen bijdragen om Factory of Sweetness, de kleine editie van Suikerrock, tot een succes te laten uitgroeien. (CH)

Lees meer over