N-VA Scherpenheuvel-Zichem pleit voor een professioneel stadsmarketingbeleid

26 november 2019 | 11u43 | Gepost door redactie
N-VA Scherpenheuvel-Zichem pleit voor een professioneel stadsmarketingbeleid
Op de gemeenteraad van 28 november lanceert de N-VA-fractie van Scherpenheuvel-Zichem haar voorstel om een professioneel stadsmarketingbeleid te voeren, ook wel ‘Citymarketing’ genoemd. “Om het stadsimago en de aantrekkelijkheid van de stad voor zowel onze inwoners, ondernemers, verenigingen, bezoekers en toeristen te versterken, moet er samengewerkt worden met een extern communicatie- en marketingbureau dat de nodige expertise kan injecteren in het beleid van onze stad”, zegt Pieter Boudry, gemeenteraadslid N-VA.
Het bericht N-VA Scherpenheuvel-Zichem pleit voor een professioneel stadsmarketingbeleid verscheen eerst op Leuven Actueel.

Citymarketing omvat alle activiteiten die door gemeentelijke organisaties worden verricht om een stad of dorp zo goed mogelijk te profileren. Het doel is om instanties, bedrijven en personen te overhalen om zich in de gemeente te vestigen of de stad te bezoeken. “Het spreekt voor zich dat het cruciaal is om dit op een professionele en coherente manier aan te pakken, want het heeft een directe impact op de aantrekkelijkheid en het algemeen imago van de stad, maar dus ook op bijvoorbeeld het aantal faillissementen, de leegstand, de bezoekersaantallen op georganiseerde evenementen en activiteiten, de leefbaarheid en algemene tevredenheid van de inwoners”, aldus Pieter Boudry, gemeenteraadslid N-VA.

Hierbij is het belangrijk te vertrekken van de sterktes van de stad, en die op een hedendaagse manier te activeren op zo’n manier dat het de huidige en toekomstige doelstellingen van de stad realiseert. Een concreet voorbeeld is Scherpenheuvel als basiliekstad, die met meer dan 800.000 bezoekers per jaar het meest bezochte bedevaartsoord van de Benelux is. Maar, nog geen tien jaar geleden waren dat er meer dan 1 miljoen. Die daling van 20 procent toont aan dat er dringend nood is aan modernisering van hoe we het bedevaartseizoen invullen, want minder bezoekers betekent minder omzet voor de handelaars en ondernemers, meer faillissementen, meer leegstand, minder leefbaarheid voor de inwoners, en uiteindelijk een stadsimago dat verder verzwakt.

Stadsmarketing is daarom meer dan stadsbranding, het zijn tastbare initiatieven die voortkomen uit een doorgedreven centrummanagement waar heel veel beleidsdomeinen samenkomen en elkaar moeten versterken, zoals het beleid voor lokale economie, toerisme en cultuur. “Lanceer tijdens het weekend van 1 mei een echt stadsfestival”, stelt Pieter Boudry als mogelijk voorbeeld. “Schrijf elke wandelclub en jeugdvereniging persoonlijk aan om zich met een groep in te schrijven om te voet naar Scherpenheuvel te komen, en geef ze een réden om te komen en te blijven door een campingterrein te voorzien. Zorg voor een muziekaffiche met bekende bands die ook de jeugd aanspreekt. Mobiliseer je verenigingen, ondernemers en inwoners om het stadsfestival mee vorm te geven. Coördineer dit vanuit je centrummanagementbeleid. Voorzie budget ter ondersteuning in de meerjarenplanning. Mediatiseer dit event als uithangbord van de stad. Op zo’n manier kan je de dalende trend tegengaan, en zet je Scherpenheuvel-Zichem opnieuw in de markt als een aantrekkelijke bruisende stad.”

Het bericht N-VA Scherpenheuvel-Zichem pleit voor een professioneel stadsmarketingbeleid verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over