Vandaag is Dag van de Freelancer!

Gloednieuwe campus voor CVO VTI Leuven
Donderdag 17 september is Dag van de Freelancer. Begin deze maand voerde UNIZO in dit kader een bevraging bij freelancers uit. Het gaat over ondernemers zonder personeel die hoofdzakelijk in een business-to-business (B2B) context zakelijke diensten verlenen op basis van tijdelijke contracten, opdrachten of projecten.

Elke Tielemans, directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel: “Freelancers zijn ondernemers die doelbewust kiezen voor het statuut. De persoonlijke vrijheid om opdrachten te kiezen en de eigen agenda te bepalen, zijn daarbij doorslaggevende argumenten. Anderzijds ligt 1 op 3 freelancers wel wakker van het zelfstandigenstatuut.”

Vlaams-Brabant op één na sterkste stijger

In Vlaanderen zijn 142.446 freelancers actief. Dit is een stijging met 5% ten opzichte van 2019 (135.710 freelancers). Het gros van deze freelancers is actief als eenmanszaak (45,8%). In Vlaams-Brabant zijn er op dit moment 30.627 freelancers actief tegenover 28.695 vorig jaar (of 22% van de freelancers in Vlaanderen). Dit is een stijging met 6,7% en na West-Vlaanderen (+7%) de sterkste stijging. De meeste freelancers zijn actief in de sectoren ‘Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer’ (7.108), ‘IT-diensten’ (4.241) en ‘kunsten’ (2.686). 

Dat steeds meer mensen hun loopbaan invullen als freelancer is UNIZO niet ontgaan. Via de UNIZO-werking ‘Love to be Free’ wordt daarom specifieke informatie, advies en ondersteuning geboden. Daarnaast wordt er ook actief ingezet op netwerkwerking zodat freelancers en opdrachtgevers elkaar kunnen vinden, inspireren en van elkaar leren.

Love to be free

Uit onze bevraging blijkt dat freelancers heel tevreden zijn over hun keuze. Op de vraag “Met alles wat je nu weet, zou je opnieuw starten als freelancer?” antwoordt 85% “ja”. Het overgrote deel (63%) wil dan ook als freelance ondernemer blijven werken in de toekomst. Eén op vijf (19%) stelt een onderneming met personeel in het vooruitzicht en 2% werkt vandaag in bijberoep en hoopt er over vijf jaar zijn of haar hoofdberoep van te maken.

Waarom zijn ze tevreden? Onder andere omdat ze hun opdrachten zelf kunnen kiezen. Het naadloos passen van de opdracht bij de eigen kennis en ervaring (70%), de inhoudelijke uitdaging van de opdracht (58%) en de flexibiliteit in het bepalen van waar en wanneer de opdracht uitgevoerd wordt (39%), zijn doorslaggevende factoren.

Op de vraag “Waarover maak je je het meest zorgen als freelancer?” antwoordde 50% het vinden van opdrachten en klanten. Duidelijk de belangrijkste kopzorg. Op de twee plaats (met 36%) staat de bezorgdheid voor voldoende inkomen. In 2019 was dat ‘slechts’ 20%, hetgeen te verklaren is door de huidige coronacrisis. Het statuut van de zelfstandige (pensioen, ziekte) vervolledigt de top drie (34%).

Andere belangrijke kopzorgen van freelancers zijn de steeds goedkopere freelancertarieven (24%) en de financiële en administratieve lasten opgelegd door de overheid (22%). Daarna volgen wanbetalingen door opdrachtgevers (20%), de combinatie van werk en privéleven (19%), de toenemende concurrentie van freelancers in bijberoep of bijklussers (13%) en de toenemende concurrentie van voltijdse freelancers (10%).

Tijdens de Dag van de Freelancer 2020 biedt UNIZO met een uitzonderlijke online editie een platform aan freelancers én opdrachtgevers. Samen met ervaringsdeskundigen en experten geven we tips en inzichten. We bieden 5 panelgesprekken rond thema’s die met deze samenwerking te maken hebben, en aansluitend is er gelegenheid tot netwerken.

www.unizo.be/dagvandefreelancer

Lees meer over