EcoWerf laat roze zak langer dan voorzien gebruiken

ecowerf
Vanaf 1 maart 2021 voert EcoWerf, samen met Fost Plus, in de EcoWerf-regio de nieuwe blauwe pmd-zak in. De bekende blauwe kleur van de pmd-zak blijft, alleen de inhoud wijzigt. De ‘P’ van pmd staat dan niet meer voor ‘Plastic flessen en flacons’ maar voor alle ‘Plastic verpakkingen’. Daarom haalt EcoWerf de gemengde plastic in de roze zak vanaf 1 maart 2021 niet meer op.

Om het overschot aan roze zakken bij haar inwoners te beperken, neemt EcoWerf enkele uitfaseringsmaatregelen voor de roze zak. Zo mag, vanaf 1 maart tot en met 31 mei 2021, de roze zak gebruikt worden voor de ophaling van pmd: op voorwaarde dat de roze zak gevuld wordt volgens de nieuwe pmd-sorteerregels. Daarnaast worden op de recyclageparken tussen 1 maart en 31 mei 2021 volledige rollen roze zakken teruggenomen. Het bedrag van 2,50 euro/rol wordt op de DifTar-rekening gezet. Enkel volledige rollen worden teruggenomen, geen losse roze zakken. Met deze regeling zorgen EcoWerf en Fost Plus ervoor dat de roze zak nog enkele maanden verder kan gebruikt worden. Dit was oorspronkelijk maar voorzien tot 31 maart 2021. De boodschap blijft wel: koop niet meer roze zakken dan nodig.

Omdat alleen de inhoud van de pmd-zak wijzigt, blijven de huidige pmd-zakken geldig en mogen ze verder worden gebruikt. De pmd-zak met de nieuwe opdruk ‘De nieuwe blauwe zak’ wordt pas verkocht nadat de voorraad huidige pmd-zakken op is. De pmd-zak wordt vanaf 1 januari 2021 tweewekelijks opgehaald in plaats van driewekelijks. Zo verhoogt het comfort voor onze inwoners.

Dankzij de nieuwe blauwe pmd-zak wordt sorteren nog eenvoudiger. Alle plastic verpakkingen, plastic flessen en flacons, drankkartons en metalen verpakkingen kunnen vanaf 1 maart 2021 in één zak.

Sorteerregels pmd en roze zak

Tot de nieuwe blauwe pmd-zak er is, gelden de huidige sorteerregels voor pmd en de roze zak. Zachte plastics zoals plastic verpakkingen, yoghurtpotjes en champignonbakjes horen tot eind februari 2021 thuis in de roze zak en niet in de pmd-zak. In de pmd-zak worden tot eind februari 2021 enkel plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankverpakkingen gesorteerd. De ingezamelde roze zakken en blauwe pmd-zakken worden tot einde februari 2021 in een verschillende sorteerinstallatie uitgesorteerd. Vanaf 1 maart 2021 worden alle ingezamelde verpakkingen naar een nieuwe geavanceerde installatie gevoerd om daar te worden uitgesorteerd in 14 fracties en vandaar vervoerd naar recyclageinstallaties.

Lees meer over