Apothekers zullen vaccins voorbereiden in vaccinatiecentra

21 januari 2021 | 18u49 | Gepost door annpeeters
7 dagen op 7 van 8 tot 20 uur gratis hulp bij Leuven Helpt
Deze week zijn de locaties van alle 94 vaccinatiecentra in Vlaanderen bekend gemaakt. Vanaf 15 februari zouden ze allemaal ook operationeel moeten zijn. Elk van deze centra heeft een groot team medewerkers nodig om elke dag de vaccins toe te dienen. Zo is de bewaring en voorbereiding van de vaccins de taak van de farmaceutische experten. Dit zijn apothekers die zich hebben aangemeld om te helpen in een vaccinatiecentrum in hun eerstelijnszone. Zij zullen nauw samenwerken met artsen, verpleegkundigen, lokale besturen en andere medewerkers om de crisis te stoppen.

Elk vaccinatiecentrum in Vlaanderen zal tussen de zes en acht maanden open zijn. In die tijd moet naast de logistieke organisatie ook het medische en farmaceutische foutloos gebeuren. De wil en motivatie om COVID-19 te overwinnen is groot onder zorgverleners. Net als artsen en andere medewerkers, bieden apothekers hun hulp aan. Op dit moment hebben meer dan 650 Vlaamse apothekers zich opgegeven om de vaccinatiecentra te ondersteunen. Uit dit groeiend aantal zullen de effectieve medewerkers worden geselecteerd. Deze apothekers nemen de unieke rol van farmaceutisch expert op zich. VAN (Vlaams Apothekers Netwerk) is heel tevreden met deze gang van zaken.

Verantwoordelijkheden

Iedere medewerker in de centra heeft een eigen rol. Zo treden de artsen op als medische experten. Zoals de naam zegt, is de farmaceutisch expert de eindverantwoordelijke voor alle stappen die het vaccin volgt. Van aankomst in het centrum tot in de spuit. Ze zorgen ervoor dat vaccins goed bewaard zijn, met veel respect voor de koude keten die zo min mogelijk mag onderbroken worden. De vaccins zijn ook gevoelig aan schokken. Vooral het Moderna vaccin dat bevroren moet blijven bij het transport. De apotheker moet dus voorzichtig de vaccins ontdooien, aseptisch verdunnen en klaarmaken in de spuiten.

Het VAN-netwerk heeft de afgelopen maanden intensiefsamengewerkt met de Vlaamse overheid. Ook daar zijn we zeer verheugd over. Deze samenwerking heeft geleid tot een operationeel draaiboek waarin de rollen van elke betrokken partij wordt uitgelegd, inclusief de opdracht van de farmaceutisch expert. Het Agentschap Zorg en Gezondheid stelt vandaag het draaiboek voor in een webinar aan zorgraden en lokale besturen en wordt nadien gepubliceerd op de website www.laatjevaccineren.be.

Expertise en samenwerking

Hoewel deze pandemie het leven zeer moeilijk maakt, kan er ook in de medische en farmaceutische sector uit geleerd worden. Voor apothekers is dit een unieke gelegenheid om hun expertise volledig in te zetten tijdens deze historisch ongeziene organisatie. Het geeft hen ook de kans om beter dan ooit samen te werken met andere zorgverleners zoals artsen en verpleegkundigen. “Op deze manier hopen we om zo veilig mogelijk, zo snel mogelijk en zo veel mogelijk mensen te vaccineren”, besluit Hilde Deneyer, directeur VAN.

Lees meer over