Van het Lindeveld uit Melkwezer als winnaar Korte Keten Kop: voortaan concentratie op drive in verkoop

Dehaene met de familie
“Hoevevlees Van het Lindeveld uit Melkwezer (Linter) is de nieuwe Korte Keten Kop van de provincie Vlaams-Brabant. Het bedrijf haalde het in een spannende stemming van vier andere laureaten. Bijna 2.650 personen brachten hun stem uit. Opmerkelijk feit is dat de gemeente Linter voor het derde jaar op rij deze titel binnenhaalt”, aldus gedeputeerde Tom Dehaene, die het logo overhandigde aan Tim en Dorien

Voordien waren ook twee andere Linterse bedrijven, namelijk het zuivelbedrijf Melkerhei in 2019 en aardappelbedrijf Vanhoebroeck in 2020, het uithangbord van de korte keten.  “Met deze verkiezing willen we de korte keten in onze provincie  in de picture zetten”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor land- en tuinbouw.

Er werden 2644 stemmen uitgebracht op de vijf geselecteerde bedrijven verdeeld als volgt: Hoevevlees Van het Lindeveld uit Melkwezer: 946, Fruitbedrijf Billens-Van Laer uit Gooik: 568, Hof te Berchemveld uit Sint-Laureins-Berchem: 463, Puur Framboos uit Kersbeek-Miskom: 390 en Kleur van Hier en Nu uit Sint-Martens-Bodegem: 277

Lees verder onder de foto van de runderen in de mooiste weide

Wit blauw op veld

Witblauw en Angus

Veebedrijf Van het Lindeveld bestaat al sinds 1984. Toen begon de familie Bottu met het kweken van Belgisch Witblauw. Vier jaar geleden kwam daar het ras Black Angus bij. Die grazen vooral op percelen van de provincie of in beheer van Natuurpunt. Ondertussen staat met Tim Bottu en Dorien Bruynseels de  tweede generatie aan het roer. Het bedrijf ligt juist buiten de dorpskern van Melkwezer aan de ene kant, terwijl hun schoonste weide, verkozen door Natuurpunt, net buiten de dorpskern aan de andere kant ligt. De landbouwers kunnen voor het bedrijf rekenen op de hele familie, die ook inspringt. (foto)

Lees verder onder de foto van de hele familie

De hele familie

Landbouwer Tim Bottu: “Zo’n verkiezing winnen is altijd een verrassing, want je kent je tegenstrevers niet. We vroegen wel aan mensen die vlees bij ons kwamen halen om voor ons te stemmen, maar we wisten absoluut niet welke kant het zou uitgaan. We proberen wel steeds zoveel mensen te betrekken bij het bedrijf. We zijn wel blij dat we dit logo kregen”

Lees verder onder de foto van de overhandiging van het logo

Overhandiging logo

Drive in

“Door corona hebben we een drive in systeem moeten invoeren om ons vlees aan de man te brengen. Wij hebben daarbij onze collega landbouwers betrokken, bv aardappelboeren, zodat nu steeds alles afgehaald wordt op één locatie op welbepaalde tijdstippen. We gaan dit systeem behouden en ook nog verfijnen.”

Lees verder onder de foto van de runderen in de stal

Angus runderen in stal

“Het is niet makkelijk om zo’n bedrijf te runnen. Wij gaan dan ook nooit op vakantie en zelden uit eten. Ik heb hier ook nog twee kleine kinderen rondlopen die ook heel wat tijd en aandacht vragen. Dankzij de steun van de hele familie lukt dit wel”, besluit Tim. (CH)

Nog Angus kalveren

Lees meer over