Stad Leuven stelt paal en perk aan cannabiswinkels

19 september 2019 | 16u16 | Gepost door redactie
Stad Leuven stelt paal en perk aan cannabiswinkels
Sinds een jaar telt Leuven CBD-shops die producten verkopen die gemaakt zijn op basis van cannabis. Stad Leuven zal met een nieuw reglement paal en perk stellen aan deze winkels om te voorkomen dat cannabis gepromoot wordt bij kinderen en jongeren.
Het bericht Stad Leuven stelt paal en perk aan cannabiswinkels verscheen eerst op Leuven Actueel.

CBD (cannabidiol)-producten – zoals oliën en capsules- kunnen een hoeveelheid roesverwekkend THC (Tetrahydrocannabinol), de belangrijkste stof in cannabis, bevatten, afhankelijk van de wijze van extractie uit de cannabisplant. Producten met een THC-gehalte van meer dan 0,2% worden beschouwd als drugs, met risico op verslaving, en mogen niet verkocht worden (op basis van hogere wetgeving).

Controles op landelijk niveau tonen aan dat de 0,2% norm regelmatig niet gehaald wordt. De grootste afwijking toonde 40 maal de toegelaten hoeveelheid THC. Dat is een regelrecht schadelijke dosis met risico op verslaving en psychoses.

“Uit gecoördineerde controle-acties van politie, FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) en FOD Volksgezondheid in de Leuvense CBD-winkels blijkt dat 1 op 5 van de in beslag genomen producten een te hoog THC-gehalte bevat. Als we dan zien dat sommige winkels zo ingericht zijn dat ze cannabisgebruik willen promoten bij zowel minderjarigen als meerderjarigen met cannabissnoep of -kruid, dan maakt ons dat bezorgd. Bovendien is er vaak geen garantie en duidelijkheid over de precieze samenstelling van de producten ”, vertelt Els Van Hoof, schepen van handel.

Ook de Vereniging voor Alcohol- en Drugproblemen (VAD), een kenniscentrum van de Vlaamse overheid, stelt dat het voor de klant erg onduidelijk is of het gaat om een toegelaten CBD-product of een illegale drug met de roesopwekkende stof THC omdat men aan het uitzicht van het product het verschil niet kan zien. Experts uiten daarnaast de bezorgdheid dat zeker bij jongeren deze toegelaten variant van een drug het experimenteren kan vergemakkelijken.

“We moeten voorkomen dat jongeren te vroeg roesmiddelen gebruiken, of het nu gaat om tabak, alcohol of cannabis, omwille van de grote gezondheidsrisico’s. We willen vermijden dat jonge mensen bijvoorbeeld uit onwetendheid producten kopen met een te hoog THC gehalte of dat de stap naar illegale cannabis verkleind wordt. Daarom zullen we als stad een duidelijke lijn trekken” zegt burgemeester Ridouani.

Beperkingen
De stad Leuven gaat daarom beperkingen opleggen aan deze winkels. Een cannabiswinkel zal nu zowel een specifieke vestigings- als uitbatingsvergunning moeten hebben. Zo mag een cannabiswinkel zich niet vestigen binnen een straal van één kilometer van scholen of op minder dan 400 meter van een bestaande winkel met dit soort producten. Ook moet de politie voorafgaandelijk advies geven betreffende de openbare orde en veiligheid.

Naast de vestigingsvergunning heeft een CBD- winkel ook een uitbatingsvergunning nodig. Ze zal slechts mogen open gaan na een stedenbouwkundig onderzoek en na moraliteitsonderzoek waarin o.a. inbreuken tegen drugswetgeving worden nagegaan. In het kader van deze uitbatingsvergunning wordt ook gecontroleerd of men voldoet aan alle regelgeving van de hogere overheid, met name op het gebied van de voedselveiligheid en de economische inspectie.

Voor de bestaande cannabiswinkels komt er een overgangsperiode van 6 maanden, waarbinnen men moet voldoen aan alle vereisten van dit reglement.

Het bericht Stad Leuven stelt paal en perk aan cannabiswinkels verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over

Ook interessant