Restaurant Vera Cruz wordt na 27 jaar uit Marie-Thumasgebouw gezet door projectontwikkelaar

vera cruz
De Marie-Thumasgebouwen aan de Leuvense Vaartkom werden verkocht aan projectontwikkelaar Revive, die zich in de zomer van 2019 voorgesteld heeft als nieuwe eigenaar. Het Leuvense stadsbestuur neemt deel aan het overleg voor de herontwikkeling van de site. Nu moet restaurant Vera Cruz uit de gebouwen verdwijnen. Zij passen niet in de plannen van de projectontwikkelaar. "Onbegrijpelijk dat we na 27 jaar uit het gebouw gezet worden", zeggen de eigenaars van restaurant Vera Cruz. "We hopen dat iemand van de stad Leuven ons verhaal ter harte neemt."

De uitbaters van het Mexicaans restaurant Vera-Cruz zijn ten einde raad. Met een emotionele boodschap laten ze weten dat ze 'per onmiddellijke uit het gebouw van Marie Thumas gezet worden. "We vroegen een tijd geleden bij Stad Leuven na wat er met het gebouw zou gebeuren en kregen te horen dat de gebouwen niet afgebroken zullen worden en dat er zeker plaats zou zijn voor een 'oude waarde' als Vera-Cruz. Desondanks besliste het vredegerecht in Leuven er anders over. De huurovereenkomst, die 27 jaar van een stilzwijgende vernieuwing genoot, wordt niet verlengd en men beveelt tot onmiddellijke uitzetting. Wij vinden dat er geen rekening gehouden wordt met eigen burgers die door deze beslissing werkloos worden en laat toe dat de grote promotor zijn gang kan gaan, ondanks het feit deze op 20 oktober 2020 duidelijk stelt dat de plannen nog in volle ontwikkeling zijn en geen verdere info beschikbaar is. Wij zijn er kapot van en hopen dat iemand van Stad Leuven ons verhaal ter harte neemt."

Schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V) liet weten dat hij het morgen zal aankaarten op het schepencollege. Schepen Devlies liet het volgende weten:  "Volgens onze info zou Revive een voorstel gedaan hebben aan Vera Cruz, maar zou hierover geen overeenkomst bereikt zijn. Verdere details kennen wij niet. Het is hoe dan ook niet gebruikelijk dat wij tussenkomen in een geschil tussen twee private partijen voor de rechtbank."

Lees meer over