Insaver installeert zonnepanelen op dak van KBC-gebouw

31 augustus 2020 | 11u24 | Gepost door annpeeters
zonnepanelen KBC
Insaver, dochterbedrijf van Luminus, installeerde 527 zonnepanelen op het dak van het KBC-gebouw aan het station in Leuven. KBC verbruikt de opgewekte groene stroom volledig zelf en vermijdt hiermee elk jaar 39 ton CO2.

De 527 zonnepanelen liggen verspreid over 4 gebouwen van KBC aan het station van Leuven en hebben een vermogen van 176 kWp. Ze produceren samen elk jaar 170.560 kWh groene energie. Dit komt overeen met het jaarlijkse verbruik van ongeveer 50 gezinnen. Insaver, een dochterbedrijf van Luminus gespecialiseerd in zonnepanelen en isolatie, stond in voor het ontwerp, de plaatsing en de inwerkstelling van de zonne-installatie. 

Jan Pollaris, CEO van Insaver: “Dankzij de zonne(panelen)-installatie bespaart KBC in deze gebouwen  jaarlijks 39 ton CO2. We zijn dan ook trots dat we hen mochten helpen hun milieuverantwoorde/duurzame ambities te realiseren.”

Installatie past volledig binnen duurzaamheidsbeleid van KBC

Voor KBC maakt duurzaamheid integraal deel uit van de strategie van het bedrijf. KBC wil zo een wezenlijk verschil maken voor de economie en de samenleving. KBC heeft sinds 2015 de directe uitstoot van de broeikasgassen van de eigen bedrijfsactiviteiten al met 50 % afgebouwd. In 2019 bouwde KBC Groep het percentage hernieuwbare energie op naar 83%.

Geert Cromphout, directeur Facilities bij KBC, vult aan :  “Dit project toont aan dat KBC Groep blijft inzetten op het reduceren van zijn eigen ecologische voetafdruk. Het past perfect in onze doelstelling om onze emissies van broeikasgassen verder te verminderen met 65% voor de periode 2015-2030 en met 80% voor de periode 2015-2040 (vanaf dit jaar inclusief woon-werkverkeer gemeten). We hebben ons ook geëngageerd tot de lange termijndoelstelling om netto nul emissies te bereiken tegen 2050. Dit project sluit dan ook voor 100 % aan op ons engagement om tegen 2030 een aandeel van 90% hernieuwbare elektriciteit te bereiken over alle kernlanden.

Daarnaast heeft KBC Groep vorig jaar ook de Collective Commitment to Climate Action getekend, een initiatief van de United Nations Environmental Program Finance Initiative (UNEP FI).  Dit is een duidelijk engagement om ook onze indirecte impact op het klimaat, via de kredietverlening aan en de investeringen in activiteiten en projecten van onze klanten, in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. KBC zal binnen drie jaar na ondertekenen ook hiervoor duidelijke kwantitatieve doelstellingen publiceren.”

De ambitie van Luminus: zijn klanten helpen hun CO2-voetafdruk te verkleinen

In het kader van de strijd tegen de klimaatopwarming moeten alle initiatieven die gericht zijn op de productie en het verbruik van lokale en groene energie, aangemoedigd worden.  “De bescherming van de planeet drijft ons iedere dag bij Luminus”, bevestigt Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus.  “Dit project kadert volledig in onze strategie om onze klanten te helpen hun CO2-voetafdruk te verkleinen bijvoorbeeld, zoals hier, door de groene stroom die ze nodig hebben zelf te produceren dankzij deze zonnepaneleninstallatie. We zijn trots dat we KBC België  kunnen bijstaan bij hun energietransitie. Enkel samen kunnen we bouwen aan een  CO2-neutrale toekomst.”

Lees meer over