Goedkeuring voor herontwikkelingsontwerp site Marie Thumas in Leuven

vera cruz
Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) heeft de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring gegeven aan het ontwerp van het brownfieldconvenant Marie Thumas in Leuven. Op het terrein van de voormalige conservenfabriek zullen er onder meer bedrijven komen die mikken op innovatief en circulair ondernemerschap.

Met brownfieldconvenanten geven we oude bedrijfsterreinen in Vlaanderen een nieuw leven. Dat gebeurt ook met de site van de voormalige en bekende conservenfabriek Marie Thumas in Leuven. Het terrein krijgt een nieuwe kwalitatieve invulling voor economische energiezuinige activiteiten, wonen en groen. Zo kan een nieuw levendig stadsdeel ontstaan”, zegt minister Hilde Crevits.   

De voormalige conservenfabriek Marie Thumas ligt langs het Kanaal Leuven-Dijle, net buiten de ring van Leuven. De oude fabrieksgebouwen en tussenliggende ruimtes hebben hun economische betekenis en uitstraling deels verloren. Over de jaren heen werd al een deel van de ruimte ingenomen door wonen en recreatie.

"De realisatie van dit project kan als katalysator dienen voor de verdere herontwikkeling en de vernieuwing van de hele site Marie-Thumas en de ruimere omgeving. Het brownfieldproject ambieert de creatie van een ecosysteem en bijhorende identiteit rond creatief, innovatief en circulair ondernemerschap met de nadruk op maakindustrie. Daarbij wordt gekozen voor een diversiteit aan bedrijvigheid, een maatschappelijke meerwaarde en betaalbare bedrijfsruimten. Ook sportieve, culturele en andere lokale verenigingen kunnen er onderdak (blijven) vinden."

Bij de bouw wordt gestreefd naar klimaatneutraliteit door een energiezuinige transformatie van historisch erfgoed. Er zal grondig worden onderzocht hoe en in welke mate de CO2-impact van de materialen beperkt kan worden, hoe en in welke mate er circulair, natuurvriendelijk en klimaatrobuust kan worden gebouwd, hoe duurzame (deel)mobiliteit wordt gestimuleerd en hoe gestreefd kan worden naar hemelwaterneutraliteit.

De aanpak van deze problematiek vergt een gecoördineerd overleg van verschillende overheidspartijen. De brownfieldconvenant voorziet in een dergelijke overlegstructuur, waarbij ontwikkelaar Revive, de stad Leuven en het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) afspraken maken en procedures zo goed mogelijk afstemmen om de herontwikkeling mogelijk te maken.

Over het ontwerpbrownfieldconvenant volgt een informatievergadering. De aankondiging gebeurt via lokale kanalen. Gedurende 14 dagen zullen opmerkingen, aanbevelingen of bezwaren ingediend kunnen worden. Daarna kan de definitieve goedkeuring van het brownfieldconvenant volgen.

Lees meer over