DNS Belgium krijgt VN-Charter 'SDG Pioneer’

28 oktober 2020 | 07u58 | Gepost door annpeeters
DNS Belgium
Op 27 oktober ontving DNS Belgium het certificaat ‘Sustainable Development Goals-Pioneer’ van de Verenigde Naties. DNS Belgium kreeg dat certificaat omwille van zijn aanhoudende inspanningen om duurzaam te ondernemen en klimaatneutraal te worden. Het was VN-afgevaardigde Nikhil Seth die op de Dag Duurzaam Ondernemen, georganiseerd door de Vlaamse Werkgeversorganisatie VOKA, het certificaat aan DNS Belgium uitreikte.

UNITAR (United Nations Institue for Training and Research), een organisatie van de Verenigde Naties die zich richt op opleiding en onderzoek, reikt duurzaamheidscharters uit aan bedrijven die zich actief inzetten om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Er bestaan specifieke voorwaarden om te kwalificeren voor een duurzaamheidscertificaat. Een organisatie die drie keer het VOKA-charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) binnen een periode van vijf jaar behaalt, kan de titel ‘SDG-Pioneer’ krijgen. Die eer viel DNS Belgium te beurt, het behaalde het VCDO drie keer op drie jaar tijd, onder meer door de inspanningen om klimaatneutraal te worden en te streven naar duurzame mobiliteit.

Bedrijven die duurzaam ondernemen naar een nog hoger niveau tillen en vijf keer het charter krijgen, mogen zich SDG Champion noemen. Na zes keer word je ten slotte SDG Ambassador. Hiervoor moet je onder andere de integratie van duurzaamheid in je bedrijfsvoering kunnen aantonen, iets waar DNS Belgium al enkele jaren hard aan werkt. De ambitie is dan ook niets minder dan binnen drie jaar SDG Ambassador te worden.

Duurzaamheidsinspanningen van DNS Belgium

Duurzaam ondernemen is voor DNS Belgium meer dan window dressing. Het is een fundamentele waarde in de organisatie die het kader schept voor alle activiteiten en de bedrijfsvoering. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zat altijd al in het DNA van de organisatie, maar het werd in 2016 echt geconcretiseerd door het implementeren van een doordachte duurzaamheidsstrategie. Die strategie bestaat uit verschillende pijlers waarvoor DNS Belgium zich elk jaar blijft inzetten.

  • Een inspirerende werkplek vormen

DNS Belgium zet zich actief in voor de fysieke en mentale gezondheid van zijn medewerkers via opleidingen, workshops die gericht zijn persoonlijke en professionele groei. Het moedigt gezonde voeding en beweging aan via een fit@work-programma.

  • Leider in cybersecurity zijn

DNS Belgium innoveert zijn beveiligingsbeleid continu. Het werd lid van de Cyber Security Coalition en nam verschillende initiatieven die ervoor zorgden dat het internet in België robuuster kon worden. Het neemt verschillende acties op vlak van fraudebestrijding en kan nu met behulp van de FOD Economie versneld frauduleuze websites van de .be-zone halen.

  • Digitaal bewustzijn creëren

Met Codekrakers, een episode voor Ava & Trix, ontwikkelde DNS Belgium voor lagere scholen een lesmodule over de werking van het internet. De vzw DigitalForYouth.be richtte DNS Belgium op om gebruikte laptops in te zamelen voor kansarme jongeren en de digitale kloof in ons land verder te dichten. Het volgt de AnySurfer-richtlijnen zodat ook mensen met een beperking toegang hebben tot de website van DNS Belgium.

  • Streven naar een duurzame keten

Sinds de nulmeting van 2017 heeft DNS Belgium een klimaatplan op om zijn ecologische voetafdruk te reduceren. Vergeleken met 2016 daalde het directe energieverbruik in 2017 met 48 procent. Mobiliteit maakt ongeveer de helft van de totale CO2-uitstoot van DNS Belgium uit. Door sterk in te zetten op een duurzamer woon-werkverkeer kon de organisatie de uitstoot van zijn mobiliteit in 2019 met bijna 30 procent verminderen. De CO2-uitstoot die niet werd gereduceerd, werd gecompenseerd. Dat deed DNS Belgium door de Gold Standard VER-projecten (Verified Emission Reduction) van Carbon Footprint te sponsoren.

certificaat

Lees meer over