DNS Belgium gooit zaadbommetjes

11 juni 2019 | 19u11 | Gepost door redactie
DNS Belgium gooit zaadbommetjes
Bart Nevens, Gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant en Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant ging op bezoek bij vzw DNS Belgium om ideeën uit te wisselen over duurzaam en klimaatneutraal ondernemen.
Het bericht DNS Belgium gooit zaadbommetjes verscheen eerst op Leuven Actueel.

Sinds 2014 verkiest miK (milieu infopunt voor de KMO) jaarlijks een bedrijf tot Klimaatambassadeur. miK is een project van de provincie Vlaams-Brabant en Voka Vlaams-Brabant. De trofee van Klimaatambassadeur wordt stilaan een begrip in Vlaams-Brabant en maakt de inspanningen op vlak van klimaatneutraliteit en duurzaam ondernemen zichtbaar voor de buitenwereld. Het winnende bedrijf wordt een bron van inspiratie voor anderen. De Klimaatambassadeur wordt uitgenodigd op tal van evenementen om ervaringen uit te wisselen via een community van organisaties en specialisten die klimaatneutraliteit ook hoog op hun agenda zetten. De winnaar draagt een gans jaar de titel van ambassadeur uit en ontvangt de provinciaal gedeputeerde in zijn bedrijf.

Sinds december 2018 is provinciaal gedeputeerde Bart Nevens bevoegd voor leefmilieu. De provincie Vlaams-Brabant heeft zelf de ambitie om klimaatneutraal te worden tegen 2040. Onder meer door steun aan miK, wenst de provincie bedrijven te overtuigen in te zetten op ‘klimaat’. De gedeputeerde ging daarom nader kennismaken met het duurzaam beleid van DNS Belgium, de laureaat van 2018.

DNS Belgium is de beheerder van alle .be-, .vlaanderen- en .brussels-domeinnamen. “Duurzaam ondernemen zit in het DNA van DNS Belgium. Onze duurzaamheidsstrategie bestaat uit vier pijlers: inspirerende werkplek, leider in veiligheid, digitaal bewustzijn en duurzaam ketenbeheer. Het is binnen deze laatste pijler dat wij onszelf als doel hadden gesteld om klimaatneutraal te worden tegen 2020. Hiervoor stelden we een ambitieus klimaatprogramma op. Op één jaar tijd reduceerden we onze CO2-uitstoot met 11% door een combinatie van meer evidente maatregelen en innovatie. Voorbeelden hiervan zijn de overschakeling van ons kantoor naar 100% groene stroom en de migratie van onze software naar een klimaatneutrale cloudoplossing. Ook de invoering van een cafetariaplan waarbij wij onze medewerkers de mogelijkheid kregen om een fiets te leasen droeg hieraan bij”, zegt Arnaud Recko.

De daadwerkelijk uitgestoten hoeveelheid CO2 compenseerde DNS Belgium op verschillende manieren. “We steunden internationaal gecertificeerde CO2-reductieprogramma’s waarmee we PAS2060-gecertificeerd klimaatneutraal werden. We sloten een samenwerkingsovereenkomst af met www.planteenbos.be?utm_source=rss&utm_medium=rss zodat er een duurzaam bos aangeplant kon worden in Essene, Vlaams-Brabant. We bekeken ook hoeveel CO2 we hebben uitgestoten sinds het ontstaan van DNS Belgium en berekenden de gevolgen hiervan op de klimaatverandering. Vervolgens steunden we organisaties die de gevolgen van de klimaatverandering bestrijden.”

Voor het bedrijf stopt het niet met de verkiezing tot klimaatambassadeur. “Wij willen andere organisaties inspireren en een voorbeeld zijn met onze acties. Daarnaast blijven we inzetten op innovatieve maatregelen om onze CO2-uitstoot blijvend te verminderen. De zorg voor een beter milieu tenslotte, is iets wat enkel kan slagen als er samengewerkt wordt tussen bedrijven, overheden en burgers. Ook daarin zullen wij de komende jaren verder investeren.”

Om de klimaatacties van DNS Belgium ludiek in de kijker te zetten, gooiden ze zaadbommetjes op het grasveld aan de Philipssite.

Het bericht DNS Belgium gooit zaadbommetjes verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over