Okay Hoegaarden opent in het voorjaar

De werken aan de OKAY vorderen goed
Aan de hoek van de Tiensestraat en de Stoopkensstraat, op de terreinen van de voormalige winkel-toonzaal Vandermolen en de bijgebouwen van de hoeve Den Enghel, zijn de bouwerken voor de nieuwe OKAY buurtsupermarkt al goed gevorderd. De werken evolueren snel (foto’s). In het voorjaar gaat de nieuwe buurtwinkel open. Er worden nog volop personeelsleden gerekruteerd.

De nieuwe OKAY-winkel in Hoegaarden zal de deuren openen op 11 maart 2022. “Deze winkel behoort tot onze nieuwe generatie Okay-winkels. We zoeken zoveel mogelijk naar lokale mensen om er te werken. We zullen beginnen met een achttal mensen en dan zien hoe het groeit. Het kunnen er achteraf meer worden”, aldus de regioverantwoordelijke.

Ondertussen vorderen de bouwwerken enorm snel. Op een week tijd werd het volledige geraamte van het gebouw opgetrokken. (foto)

Lees verder onder de foto van de bouwwerken

De werken een week geleden

Op de vroegere site Vandermolen

Alle vergunningen waren  al in orde voor de nieuwe buurtsupermarkt in maart 2020. Tegen einde 2020 moest de toonzaal Vandermolen  (foto) verdwijnen, hetgeen ook gebeurd is. Deze verhuisde naar de Stoopkensstraat bij de houthandel. De slopingswerken van de achterliggende gebouwen van Den Enghel (foto) gebeurden eerder dit jaar, nu is de bouw aan de gang.

Het dossier voor de Okay kende een gunstig verloop. Er waren bij de indiening van het dossier bezwaren bij de afbraak van de bestaande gebouwen en het oprichten van de nieuwe buurtsupermarkt met parking, maar die werden op een aanpassing na, ongegrond verklaard.  Te weinig groen was één van de bezwaren. De site zal na de aanpassing vanaf de straatkant een groenere uitstraling krijgen.

Lees verder onder de foto van de toestand vroeger

Site Vandermolen en Den Enghel

Geen lichthinder

Een ander bezwaar ging over mogelijke lichthinder. De parking bij deze Okay-winkel zal op een beperkt aantal punten verlicht worden om zo de sociale veiligheid, van klanten en personeel, te garanderen.  Om de hinder voor omwonenden te beperken zullen deze verlichtingspalen enkel ’s avonds branden en gedoofd worden buiten de openingsuren van de winkel.  Het gaat over neerwaarts gerichte verlichting . Op de site wordt een totem voorzien die enkel verlicht zal zijn indien er niet voldoende zonlicht gemeten wordt gedurende de dagperiode . Tussen 22 en  6 uur zal de verlichting  uitgeschakeld worden. Er is een overleg geweest tussen COLIM cvba, indiener van het dossier, de Hoegaardse sterrenkundige vereniging "Capella” en de gemeente. Dit overleg was positief.  Capella vond het voorgestelde lichtplan goed. Niets stond de bouw nog in de weg.  (CH)

Lees meer over