Onderzoek meet impact van corona op Haachtse handel

14 december 2020 | 10u23 | Gepost door connyjuste@yahoo.com
impact van corona op haachtse handelaars
Naar aanleiding van de eerste lockdown werd een grootschalig impactonderzoek over corona op de ondernemers, handelaars, horeca, vrije beroepen en dienstverleners gevoerd door een partnership tussen Unizo, VVSG, Universiteit Antwerpen en LMR. Voor Haacht namen 98 bedrijven deel aan de bevraging.

Omzetverlies

Door de eerste lockdown had ongeveer de helft van de deelnemende ondernemers een omzetverlies van minimaal 50%. Tijdens de lockdown werd door de ondernemers vooral gezocht naar besparing op vlak van loonkost en voorraden.

9.47% van de bevraagde Haachtse ondernemers geeft aan te vrezen een tweede lockdown niet te overleven als bedrijf. Deze bevraging vond plaats in september-oktober 2020 en dus vóór de nieuwe maatregelen van kracht werden. In de cluster van vergelijkbare gemeenten ligt dit percentage of 14.64% en in Vlaanderen op 19.35%.

Loonkost

Van de deelnemende bedrijven met personeel (49) diende ongeveer 30% al het personeel op tijdelijke werkloosheid te plaatsen.

20% van de bedrijven liet een deel van het personeel thuis in tijdelijke werkloosheid.

8% van de bedrijven is tot ontslag van personeelsleden moeten overgaan.

Online verkoop

Gelukkig was reeds 33.67% van de Haachtse bedrijven actief in onlineverkoop vóór de lockdown. Dit is meer dan in de cluster van vergelijkbare gemeenten (26.58%) en Vlaanderen (30.53%).

66.67% van de bedrijven dat online actief was, zag de omzet van de onlineverkoop stijgen tijdens de lockdown.

Hoewel reeds meer dan een gemiddeld aantal bedrijven online actief was voor de lockdown, startte nog een extra 18.46% van de Haachtse bedrijven met online verkoop n.a.v. de lockdown. Ook dit is meer dan in de cluster van vergelijkbare gemeenten (15.65%) en in de rest van Vlaanderen (16.32%).

De grootste drempel voor onlineverkoop blijkt de aard van de verkochte producten en diensten. Dit geldt voor 84.91% van de ondernemers die geen onlineverkoop doen.

Thuiswerk

Van de Haachtse bedrijven met personeel geeft 5.26% aan dat meer thuiswerk een blijvend gegeven zal zijn na corona.

Dit is meer dan in de cluster van vergelijkbare gemeenten (4.29%) en Vlaanderen (3.86%).

Gemeentelijke maatregelen

Het rapport bevat ook enkele nuttige conclusies over de initiatieven en maatregelen rond corona die de gemeente heeft genomen. Het is duidelijk dat extra en blijvend aandacht nodig is voor goede communicatie naar ondernemers toe.

Eén van de maatregelen die Haacht niet nam was de uitgifte van een coronabon voor alle inwoners. Op basis van de feedback van de bevraagde ondernemers in de rest van Vlaanderen waar dit wel gebeurde, wordt geconcludeerd dat binnen de cluster 83.49% van de ondernemers geen enkele impact ziet op de omzet door dergelijke bonnen. Over gans Vlaanderen is dit zelfs 84.69%. De in Haacht genomen maatregelen werden algemeen als goed bevonden.

In het voorjaar van 2021 zal een tweede bevraging de impact van de maatregelen tot dat moment verder onderzoeken.

Lees meer over