Haacht steunt kwetsbare doelgroepen en lokale handelaars via cadeaubonnen

cadeaubonnen voor kwetsbare doelgroepen te besteden bij lokale handelaars
Vanuit de hogere overheid krijgt OCMW Haacht 19.000 EUR ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. Dit bedrag zal integraal worden verdeeld over het OCMW cliënteel dat door de corona-crisis extra getroffen is. Vanuit gemeente en OCMW Haacht wordt geopteerd om naast de ondersteuning van de kwetsbare doelgroepen, deze middelen ook aan te wenden als extra ondersteuning van de lokale handelaars. Zo zal de financiële ondersteuning van kwetsbare doelgroepen worden verdeeld in de vorm van cadeaubonnen te besteden bij Haachtse lokale ondernemers.

“Waar we de kwetsbare doelgroepen ondersteunen door een extra consumptiebudget, zullen deze extra middelen besteed worden bij de lokale handelaars. Een win-win voor beiden.”, benadrukt Jochen Janssens (Open VLD), lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst binnen OCMW Haacht.

Om deze combinatie praktisch mogelijk te maken moest worden afgestapt van de papieren bonnen en ingestapt in een elektronisch systeem via de app Cirklo Light. “Aankoopbonnen kunnen nu ook partieel besteed worden. Bovendien zal dit systeem niet enkel gebruikt worden voor de injectie van 19.000 EUR, maar ook voor alle aankoopbonnen via de gemeente Haacht.”, verduidelijkt Nico Bogaerts (Open VLD), schepen voor Lokale economie. “Er wordt ook rekening gehouden met mensen zonder app. Een QR code op papier kan gebruikt worden als alternatief. Zo sluiten we niemand uit.” De lokale cadeaubonnen kunnen door iedereen online gekocht worden. “Misschien een leuk idee voor kerst en nieuwjaar.”, besluit de schepen.

Lees meer over