Geen exploitatie voor Hambos Logistics zonder een veilige ontsluiting

Hambos logistics
In september 2019 verleende de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant een omgevingsvergunning aan Hambos Logistics voor de uitbreiding en exploitatie van een logistiek- en distributiecentrum gelegen in het industrieterrein Hambos in Tildonk, ondanks een negatief advies van de gemeente Haacht. De gemeente ging in beroep tegen deze beslissing bij de Vlaamse Regering.

De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC) diende in dit dossier een advies te formuleren aan de Vlaamse minister van Omgeving. In eerste instantie gaf de GOVC een ongunstig advies i.v.m. de toekenning van een vergunning. "Hambos Logistics (Groep André Celis) kon zich hier niet mee verzoenen. Alvorens de minister een beslissing had genomen, vroegen zij via een wijzigingsverzoek om bijkomende inlichtingen te mogen verschaffen. Dit verzoek werd door de minister ingewilligd. De bijkomende inlichten bleken inhoudelijk op niets te slaan, gezien hun argumenten alleen anders werden verpakt. Als gemeente zijn wij dan ook verbaasd dat het tweede advies van de GOVC nu wel gunstig is", zegt Sara Mertens, communicatiemedewerker van de gemeente Haacht.

"Er werd geen rekening gehouden met de vele bezwaren tijdens het tweede openbaar onderzoek. De argumenten van de gemeente werden zelfs niet weerlegd. De gemeente heeft steeds aangegeven dat exploitatie pas kan, vanaf het moment dat de ontsluitingsweg naar de N26 is gerealiseerd en in gebruik genomen. Deze voorwaarde staat duidelijk in het ruimtelijk structuurplan van de gemeente Haacht en dient te worden nageleefd."

Op 23 juli nam de minister een beslissing en zij volgde daarbij het advies van de GOVC. "Voor de gemeente Haacht is het duidelijk: er wordt een beroep ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Wij kunnen niet tolereren dat de centra van Tildonk en Wespelaar worden gebruikt als ontsluitingswegen van een distributiecentrum met dergelijke omvang. Eerst een veilige ontsluiting en dan pas exploitatie."