Buurtbewoners en gemeentebestuur vangen bot

15 augustus 2020 | 12u45 | Gepost door annpeeters
Hambos logistics
Vlaamse minister van omgeving Demir heeft dan toch een exploitatievergunning afgeleverd voor de uitbreiding en verdere exploitatie van de CELIS Hambos Logisticssite in Tildonk. Ze ging daarmee in
tegen het bezwaar en het beroep van buurtbewoners en gemeente Haacht.

170 Buurtbewoners tekenden bezwaar aan en ook de gemeente Haacht stelde beroep in tegen de exploitatievergunning die in eerste aanleg door de deputatie van de provincie Vlaams Brabant werd uitgevaardigd op 12 september 2019. De aanvraag gaat over het verder uitbaten en veranderen van het distributiecentrum aan de Leuvense Vaart. Maar Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir legde het bewaar en het beroep naast zich neer.

"Minister Demir zegt in haar nieuwe besluit dat de ontsluitingsweg rond Tildonk tegen eind 2021 volledig moet gerealiseerd zijn. Op die manier worden de maximum 162 vrachtwagenbewegingen per dag vanuit de Celis-site voortaan uit de dorpskern van Tildonk weggehouden. Eenmaal deze nieuwe weg klaar is, komt er een vrachtwagenverbod voor het centrum van Tildonk", zegt Jozef Feyaerts uit Herent. "In afwachting van de aanleg van deze nieuwe ontsluitingsweg dient het bedrijf op schooldagen bij de aanvang en het einde van de scholen voor de veiligheid van de schoolgaande kinderen telkens een tijdsslot te respecteren waarop in principe geen vrachtverkeer van en naar de site mag rijden. De minister wilde tot slot niet ingaan op de vraag om ofwel het noordelijk jaagpad langs het kanaal zoals vroeger terug open te stellen, ofwel aan het bedrijf de verplichting op te leggen om een omleiding  voor fietsers en wandelaars rond het bedrijf te voorzien zodat voor recreanten en schoolgaande kinderen opnieuw een veilige verbinding langs ook de noordelijke zijde van het kanaal Leuven-Mechelen zou bestaan. Hopelijk volgt CELIS Hambos Logistics echter het voorbeeld van de mouterij Boortmalt te Herent en legt zij in Tildonk alsnog vrijwillig dergelijke omleidingsweg aan om tegemoet te komen aan de vragen van de buurtbewoners."

Tegen de vergunning kan nog tot 7 september 2020 beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Lees meer over