Diestse burgemeester hekelt te beperkte openingsuren horeca

22 April 2021 | 08u35 | Gepost door redactie
Iedereen krijgt een kaartje als bewijs
Christophe De Graef, burgemeester van Diest, is niet akkoord met de beperkte openingsuren voor de horeca die momenteel worden besproken. "Laat ons maar ons terrassenplan uitvoeren en controleren", zegt De Graef.

Burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) neemt het op voor de ondernemers en in het bijzonder voor de horecasector nu daar de wildste geruchten over de mogelijke openingsuren de wereld worden ingestuurd. "Laat de ondernemers kunnen ondernemen, laat politie hun werk verantwoord kunnen doen waarvoor ze ingezet moeten worden en laat lokale besturen hun werk op een deftige manier kunnen doen. Het zijn de lokale besturen, die uiteindelijk alles moeten oplossen voor de federale en vlaamse overheden en door anderen dan weer aangehaald worden om zeker niet te vergeten."

In Diest wordt een terrassenplan opgemaakt. Hiervoor wordt aan de horecazaken gevraagd hun terras in te dienen voor goedkeuring, met vermelding waar mogelijk. Op meerdere locaties worden aanpassingen gedaan om het toch mogelijk en uiteraard veilig te maken.

"We denken eraan om een uniforme affiche te verspreiden, die moet aangeven voor elke horecazaak hoe het terras ingericht wordt en hoeveel personen er max kunnen aanwezig zijn. Net om het voor onze politiemensen en voor de klanten zelf duidelijk te maken. Gooi die terrassen open op een verantwoorde en veilige manier(per 6p aan tafel bijvoorbeeld), leg een sluitingsuur om 23u vast en laat het opnieuw leefbaar zijn en worden voor iedereen. Dat geeft de klant de mogelijkheid om de zaken te verlaten vooraleer het samenscholingsverbod 1u later ingaat.", zegt de burgemeester.

De Graef roept duidelijk op om de ondernemer de mogelijkheid te geven zijn deur te kunnen open houden en mensen tewerk te stellen.

Lees meer over