Ook UNIZO naar Raad van State tegen Uplace

Stefan Van de Weyer
4 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

UNIZO trekt, samen met en op vraag van UNIZO Vlaams-Brabant, naar de Raad van State tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) van het Vlaams strategisch gebied rond Brussel. Dat maakt de realisatie van het shoppingcomplex Uplace mogelijk. UNIZO diende hiertoe vandaag een verzoekschrift in. Volgens UNIZO “hangt het dossier met haken en ogen aan elkaar”. Al in 2011 kwam er een GRUP om Uplace mogelijk te maken. Dat GRUP werd in 2014 vernietigd. Ook vernietigde de Raad van State in mei 2014 de milieuvergunning voor Uplace. Daarop kwam een nieuw GRUP waarvoor de Raad van State begin dit jaar negatief advies gaf. Enkele aanpassingen later, werd het GRUP dan toch goedgekeurd. Maar UNIZO noemde die aanpassingen vanaf het begin “juridisch oplapwerk”. De ondernemersorganisatie noemt de partijdigheid en onzorgvuldigheid van de Vlaamse regering en de ontstane rechtsonzekerheid als belangrijkste juridische bezwaren.

“Uplace geniet een voorkeurbehandeling ten aanzien van zelfstandigen en KMO’s. De rode loper wordt uitgerold voor een vastgoedproject terwijl duizenden ondernemers in vergelijkbare situaties vooral te horen krijgen dat “een vergunning voor uitvoering of uitbreiding van hun activiteit niet mogelijk is”. Bovendien zal een complex als Uplace, indien het blijvend wordt opgevat als een shoppingcomplex, leiden tot meer leegstand en verloedering in de omringende kernen, tot toenemende onveiligheid en een nog meer belabberde mobiliteit in Brussel. Unizo verwijt de Vlaamse regering ook compleet haar eigen principes te verloochenen”. De steun aan het shoppingcomplex Uplace staat volledig in contradictie met het ontwerpdecreet Integraal Handelsvestigingsbeleid dat de Vlaamse regering vorige week nog definitief goedkeurde en dat volledig focust op kernversterkend beleid.

De opdracht voor het plan Milieu-effectenrapport (plan-MER) werd door minister Schauvlieghe uitbesteed aan hetzelfde consultantskantoor dat het project milieueffectenrapport opmaakte in opdracht van Uplace in het kader van de bouwvergunning. De plan-MER is cruciaal omdat het de basis vormt van de hele verdere procedure inzake de planning en vergunning van het Uplace-project. Dit is volgens UNIZO een ontoelaatbare vorm van partijdigheid.

Onzorgvuldigheid Vlaamse regering
Na het negatief advies van de Raad van State heeft de Vlaamse regering het plan voor wat betreft de mobiliteitsvoorwaarden enkel aangepast voor retail en leisure maar niet voor horeca en socio-cultureel aanbod. Nochtans hebben deze functies evenzeer een impact op de mobiliteit.

Rechtsonzekerheid
De aanduiding van de wegenis voor de ontsluiting van de Uplace-site is veel te indicatief. Daardoor kan de impact op de mobiliteit niet goed ingeschat worden.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer