Ook Seniorenkonvent tekent Leuvens doopcharter

Ann Peeters
1 jaar geleden
door Ann Peeters

Na het Meisjes Senioren Konvent heeft vandaag ook het Seniorenkonvent, als vertegenwoordiger van de jongensclubs, het Leuvense doopcharter ondertekend. Deze stap is er gekomen nadat de jongensclubs, samen met enkele oud-clubleden, eerst een eigen interne regelgeving hebben opgesteld. Deze interne regels, waaraan alle clubs die lid zijn van het SeniorenKonvent zich zullen moeten houden, blijken uiteindelijk heel dicht aan te sluiten bij het algemeen geldende doopcharter. Mede om die reden hebben de vertegenwoordigers van het SeniorenKonvent ook dit algemeen geldende charter vandaag ondertekend.

Verschillende doopcharters, naargelang het clubs of kringen betreft, waren voor de KU Leuven en de andere partners altijd onwenselijk. Het doopcharter geeft immers nadere invulling aan een tuchtreglement dat voor alle studenten hetzelfde is, ongeacht tot welk soort kring, club of vereniging ze behoren. Maar de eigen interne regels die het Seniorenkonvent heeft opgesteld, tonen wel dat het hun menens is. Ze bevestigen dit vandaag ook duidelijk door het Leuvense doopcharter te ondertekenen.

Rector Luc Sels is tevreden met de stap die het Seniorenkonvent vandaag heeft gezet: ‘Bij het verstrijken van de deadline eind februari heb ik gezegd dat ik een geduldig man ben, en dat ik hoopte dat de jongensclubs in de daaropvolgende weken alsnog het charter zouden komen tekenen. Vandaag ben ik blij dat we hen iets meer tijd hebben gelaten: ze hebben die goed gebruikt. Zowel het opstellen van een eigen regelgeving als het uiteindelijk ondertekenen van ons charter toont aan dat ook zij concrete stappen willen zetten met oog op veiligheid en respect. Dit gaat om gezond verstand, basisrespect voor de medemens en veiligheid. Ik ben blij dat we vandaag duidelijkheid hebben en ik hoop ten zeerste dat de mensonterende en gevaarlijke activiteiten van december 2018 nooit meer herhaald worden.’

Over de auteur

Ann Peeters

Ann Peeters