Ook prijzen voor deken De Gendt en buurtcomité Groot Redingenhof

De Leuvense persclub reikte vanavond ook nog twee andere prijzen uit. Het buurtcomité Groot Redingenhof, een comité waaraan ook Hugo nog meegewerkt heeft, krijgt een Life Time Award voor haar positieve bijdrage aan  het samenleven in de betrokken buurt. Met deze prijs wordt tevens de bijzondere rol benadrukt van buurtwerken in het warmer maken van de Leuvense samenleving en versterken van de sociale cohesie. 

Er werd ook voor de tweede keer een prijs uitgereikt aan een woordvoerder. De laureaat hier werd deken Dirk De Gendt voor de bijzondere wijze waarop hij namens ouders en directie van de Sint-Lambertusschool in Heverlee in de dagen na de busramp in het Zwitserse Sierre de massaal opgekomen pers te woord stond. De persclub prijst hem ook voor de wijze waarop hij tijdens de begrafenis van de kinderen en de eerdere wake het verdriet van velen publiek verwoordde en ondersteunde.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel