Ook Open Vld formuleert oplossing voor hoge woonprijzen in Leuven

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De hoge woonprijzen in Leuven zijn nu al hét onderwerp van de verkiezingsstrijd die dit jaar nog hard zal woeden. Verschillende politieke partijen formuleerden al mogelijke oplossingen voor het probleem, en nu komt ook Open Vld met een oplossing die betrekking heeft op de onroerende voorheffing.

“Betaalbaar wonen is een van de zwaarste maatschappelijke problemen waar de Leuvenaar vandaag mee wordt geconfronteerd”, zegt kandidaat-burgemeester rik Daems van Open Vld. “Van alle centrumsteden is Leuven het duurst. Met gemiddeld om en bij de 300.000 euro voor een woonst is de prijs tussen 2000 en 2012 met meer dan 150% gestegen. Men betaalt dus vandaag 2,5 keer meer dan wat men in 2000 betaalde. De stadsmonitor geeft een aantal verhelderende cijfers. Het aantal huishoudens dat meer dan 30% van hun inkomen aan wonen moet besteden is bij de hoogste van alle centrumsteden.”

“Het gevolg hiervan is dat de stadsvlucht uit Leuven zeer hoog is met meer dan 7.000 gezinnen die jaarlijks de stad verlaten. Het migratiesaldo van jonge gezinnen (met ouders tussen 30 en 39 jaar en kinderen jonger dan 10 jaar ) evolueert jaar na jaar zeer negatief en draait rond de -30%. Ook de intentie om binnen de 5 jaar te verhuizen uit Leuven is met meer dan 30% het hoogst, samen met Antwerpen. Alleen is de beweegreden in Leuven hoofdzakelijk de prijs van het wonen.”

“De gevolgen van deze problematiek zijn niet gering. De gezonde mix van onze bevolking, mede het gevolg van de overbevolking door studenten in het centrum en het gebrek aan voldoende kinderopvang, is in het gedrang. Maar ook bestaat het risico dat de fiscale basis van de stad erodeert. Daar waar het gemiddelde inkomen in Leuven veel hoger is dan elders heeft dit tot gevolg dat met dezelfde aanslagvoet tot 30% meer inkomsten worden geboekt dan in de andere centrumsteden.”

Een element van stedelijk beleid dat deze trend kan tegengaan is het vrijstellen van onroerende voorheffing gedurende een beperkte periode bij aankoop en renovatie van een eerste woonst. Het rechtstreeks vrijstellen van onroerende voorheffing stuit evenwel mogelijks op een aantal juridische bezwaren, hoewel een stad in principe binnen de gemeentelijk autonomie hiertoe kan overgaan.”

“Een piste om hetzelfde doel te bereiken bestaat erin de betaalde onroerende voorheffing via een stedelijke betoelaging terug te betalen gedurende 10 jaar, en dit gericht op welafgebakende stadsdelen die in aanmerking komen voor nieuwe bewoning. De betoelaging komt al snel op een belangrijke som die gezinnen zal motiveren om toch over te gaan tot aankoop van een woning.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans