“Onze KMO’s doen het financieel goed”

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Het gaat goed met de financiële gezondheid van onze KMO’s. Dat blijkt althans uit een KMO-rapport van UNIZO, UCM en Graydon.

Het KMO-rapport bestaat sinds 2008 en heeft tot doel een alomvattend beeld te schetsen van de financiële gezondheid van de Vlaamse KMO’s tot en met 49 werknemers, op basis van alle data die uit jaarrekeningen gehaald kunnen worden. Dit KMO-rapport bevat resultaten tot en met 2016. Nationaal bekeken bevindt momenteel slechts 10% van de KMO’s zich in de financiële gevarenzone, een halvering ten opzicht van het jaar 2000.
Hoe ziet de situatie eruit in Vlaams-Brabant?

  • Net als de voorbije jaren is de schuldgraad van Vlaams-Brabantse KMO’s gunstiger dan in Vlaanderen. In 2016 halen ze een score van 58,78% (tov 60,80% voor Vlaanderen). De horecasector in Vlaams-Brabant scoort het hoogst met 78%. De laagste schuldgraad vinden we bij de vrije beroepen (42,8%) en IT-sector (48,4%).
  • Rentabilteit Vlaams-Brabantse KMO’s op één na hoogste in Vlaanderen. In 2016 leverde elke 100 euro eigen vermogen 8,99 euro winst op, na aftrek van belastingen (tov 8,47 voor Vlaanderen). In Vlaams-Brabant zijn de meest rendabele sectoren de dienstensector (10,7%) en transportsector (10,3%). Het minst rendabel zijn de industrie (6,7%) en groothandel (6,3%).
  • Productiviteit Vlaams-Brabantse ondernemingen stijgt voor het derde jaar op rij, tot 172,36% in 2016 (tov 175,11% voor Vlaanderen). Voor elke euro aan personeelskosten wordt met andere woorden 1,72 euro aan bruto toegevoegde waarde gecreëerd. Vlaams-Brabant vindt hiermee terug aansluiting bij de productiviteitsscore voor het jaar 2011. De hoogste productiviteit werd gemeten in de dienstensector (186%) en industrie (165%). Het minst productief zijn de sectoren maatschappelijke dienstverlening (110%) en eet- en drinkgelegenheden (144%).

Ruim 100.000 KMO’s in Vlaams-Brabant

België blijft een land van kleine maar gedreven zelfstandige ondernemers. Zo werkt nog altijd 90% van de Vlaamse KMO’s zonder personeel. Het aantal Vlaamse KMO’s groeide sinds 2007 met 17% naar in totaal 614.928. Of 56% van de Belgische KMO’s. Vlaams-Brabant is goed voor 102.155 KMO’s, waarvan ongeveer evenveel vennootschappen als eenmanszaken. Naar analogie van de Vlaamse cijfers, is 27% van de Vlaams-Brabantse KMO’s jonger dan 5 jaar, 20% is tussen 5 en 10 jaar actief. Meer dan de helft van de KMO’s in Vlaams-Brabant is ouder dan 10 jaar.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans