Onderwijsvakbonden brengen onderwijsverstrekkers snoepjes

Ann Peeters
1 jaar geleden
door Ann Peeters

20 maart, grote staking bij het onderwijspersoneel, het zal je niet ontgaan zijn. De vier onderwijsvakbonden COV, COC, VSOA Onderwijs en ACOD Onderwijs riepen een onderwijsstaking uit in alle sectoren voor het behoud van de onderwijskwaliteit. 

Om de actie kracht bij te zetten in de regio Leuven, brengen de secretarissen en vrijgestelden van de onderwijsvakbonden een bezoekje aan een aantal onderwijsverstrekkers en directies uit de verschillende onderwijsnetten. “Wij brengen hen een voorraad snoepjes om donderdag aan hun personeel te geven: enerzijds zuurtjes om het gebrek aan middelen aan te kaarten, anderzijds druivensuiker om kracht en energie op te doen omdat het personeel door het tekort aan middelen zeer hard moeten werken. We bezoeken directeur Kaat Vandensavel van Scholengroep 11, directeur Lut Lambert van de Wijnpers, directeur Willy Lemmens van Sancta Maria Leuven en ook schepen voor onderwijs Lalynn Wadera”, zegt Yannick Persyn, van de Christelijke Onderwijs Centrale.

Waarom wordt er gestaakt?

“De noden in het onderwijs zijn torenhoog en overduidelijk, terwijl de maatschappelijke druk en ambitie voor onderwijs toeneemt”, zeggen de vakbonden.  “De werkdruk stijgt samen met de ziektecijfers, terwijl de pensioenbesparingen volop doorgaan en maatregelen voor werkbaar werk uitblijven. De uitrol van het M-decreet blijft te weinig ondersteund. De roep om investeringen in onderwijs is te vaak herhaald en niet gehoord. Dáárom staakt het onderwijs op 20 maart. Met het oog op de toekomst.”

“Investeren in onderwijs zorgt zélf voor een maatschappelijk besparing door lagere kosten in gezondheidszorg, werkloosheid, armoedebeleid, gelijke kansen. Het beleid luistert echter niet. De te weinige maatregelen komen te laat en te traag terwijl de noodkreten zich opstapelen. Hierdoor is de toekomst van de leerlingen, studenten en cursisten in gevaar.
De draagkracht van de onderwijsteams wordt al lang ruimschoots overschreden. In onderwijsniveaus en sectoren ontbreken de noodzakelijke omkadering en werkingsmiddelen. De uitrol van het M-decreet sinds 2014, lijdt nog steeds onder te weinig ondersteuning in de klas, en gebrek aan oplossingen voor het buitengewoon onderwijs. Wel zichtbaar: stijgende werkdruk, ziektecijfers met op kop de psychosociale aandoeningen, directeurs en starters die uitstromen. Er moet meer rekening gehouden worden met de noden en inbreng van het personeel via sociaal overleg op alle niveaus. Tenslotte leverden de aanslepende pensioendebatten niets meer op dan langer werken voor een lager pensioen. Sterker nog: de federale regering sluit af zonder totaaloplossing voor de zware beroepen.
Onderwijs wil geen besparingsregeringen meer. De investeringen moeten duidelijk in de volgende Vlaamse en federale regeerakkoorden ingeschreven staan. De noden zijn duidelijk. De ongerustheid over de gevolgen voor onze onderwijskwaliteit is groot. Onderwijs staakt op 20 maart met het oog op de toekomst.”

Over de auteur

Ann Peeters

Ann Peeters