186ste bietencampagne van Tiense Suiker gestart: suikerbieten in plaats van rockliefhebbers op het bietenplein

Directeur Jan Ingels op het bietenplein

Op donderdag 29 september gaat de bietencampagne van start in de Tiense Suikerfabriek, wat later dan andere jaren. De campagne zal duren tot de eerste helft van januari 2023. Het wordt de komende maanden weer het vertrouwde beeld met vrachtwagens of tractoren met aanhangwagens die richting suikerfabriek rijden. Toch ook even uitkijken voor de automobilisten.  De suikerbieten komen dan terecht op het bietenplein, waar nog niet zo heel lang geleden Suikerrock plaats vond.

Jan Ingels, director factories over de campagne: “De uitzaai van de bieten verliep vlot. Na een goeie uitzaai en start was het een zeer droog seizoen. De meeste teelten hebben veel last gehad van de zeer droge periode. Algemeen genomen zijn onze bieten goed door de periode gekomen. De wortels groeien tot diep in de grond, met wortels die  tot 2 meter  lang kunnen zijn.  Ze hebben zich hierdoor goed verankerd, een extra troef voor dit gewas bij droogte waarbij de biet diep het nodige water kan zoeken.”

“ We zien in de velden dat het loof ’s ochtends niet overeind komt. Dit is niet direct negatief maar is een bescherming van het gewas tegen overmatige verdamping. De bietenvolume opbrengst is goed en dit toont aan dat we over zeer goede grond beschikken voor de bietenteelt maar ook dat we samen met onze planters over de expertise beschikken om deze optimaal te laten renderen. Ook de suikerrijkheid is veelbelovend door de overvloedige zon. Nu na de regenperiode die de bieten nog wat sterkt, mag er nog een zonnig najaar komen om de suikerrijkheid op peil te houden. We zien dat de bieten een gemiddelde suikerrijkheid +18 % en een tonnage van meer dan 90 ton per ha hebben. “

Einde diffusietrommels

“Het vlotte verloop van een bietencampagne valt niet zomaar uit de lucht, maar vraagt heel wat voorbereidingen en  inspanningen op organisatorisch, onderhoudsvlak en investeringsvlak. Naast de standaard revisies waren er ook grote herstellingen aan de bietenwastrommel, de diffusietrommels, de turbines, de pulppersen, de bietensnijmolens, de kalkoven, de vernieuwing van  elektrische cabines,  en de verdamping.  Deze preventieve onderhoudswerkzaamheden zijn cruciaal voor het goede verloop van de campagne. Het zal het laatste jaar zijn dat de diffusietrommels zullen draaien.”

“De bouw van de nieuwe diffusietoren een investering van 25 miljoen euro is volop bezig. Het wordt een hoog innovatieve efficiënte diffusietoren die met minder energieverbruik toch hogere rendementen haalt. Binnen het diffusieproces wordt meer dan 5700 ton CO2 bespaart en is er een waterreductie van 150.000m³ water,” aldus Ingels.

Robots en laadstations

“De investering en modernisering van de fabriek werpt zijn vruchten af. Na de metamorfose van de fabriek de laatste jaren waarbij zowel intern maar ook naar de buitenomgeving zware investeringen werden uitgevoerd hebben we ook dit jaar met de nodige focus in de fabriek geïnvesteerd. Naast de nieuwe diffusietoren, wordt er ook in de verpakkingsafdeling in nieuwe paletisatierobots voor ons alom bekende harde klontje geïnvesteerd. Voor onze medewerkers is de parking en fietsenstalling afgewerkt en werd er volop geïnvesteerd  in  elektrische laadstations. zo versterken we de duurzaamheid van onze vestiging.”

Luikse wafels

“In de sugarhub draait de tweede lijn voor onze parelsuikerproductie op volle toeren, een product dat zeer gegeerd is voor de Luikse wafels en ondertussen ook sterk geëxporteerd wordt. Bij al deze werkzaamheden zijn onze mensen de drijvende kracht zij hebben de kennis en ervaring om dit alles optimaal in goede banen te leiden. Veiligheid, kwaliteit en milieu primeert in de fabriek, er wordt gericht geïnvesteerd ook naar onze medewerkers toe, zowel aan de installaties als met aandacht voor onze medewerkers en buurt. We blijven met aandacht de COVID-19 evolutie volgen”.

Lees verder onder de foto

Suikerrock Tienen
Suikerbieten komen waar nog niet zolang geleden deze mensen stonden

Suikerrock

Tot slot blikt Jan Ingels terug op Suikerrock. “Het was de eerste maal dat dit festival op volle kracht doorging op het bietenplein van de fabriek. Het was een zeer geslaagd festival met ca. 80.000 festivalgangers die van de unieke sfeer kwamen proeven. Nu is het bietenplein weer volledig klaargemaakt om de gegeerde suikerbieten te ontvangen.” (CH)

Lees meer over