Story Publishers lanceert De Vrijwillige Syndicus als antwoord op nijpend gebrek aan beroepssyndici

14 september 2023 | 10u14 | Gepost door annpeeters
lift
Ruim 272.000 appartementsbewoners in Vlaams-Brabant zien zich steeds vaker genoodzaakt zelf rol van syndicus op te nemen door een  gebrek aan deskundigen.

Story Publishers, een onderdeel van de internationale academische uitgeverij Brepols Publishers dat gespecialiseerd is in juridische publicaties, lanceert het online leer- en adviesplatform De Vrijwillige Syndicus. Bedoeling daarvan is om de groeiende groep mede-eigenaars die als niet-professioneel syndicus optreden in ons land bij te staan met kwalitatieve ondersteuning, informatie en advies. Tegelijk willen de initiatiefnemers de meer indirecte maatschappelijke gevolgen van het toenemende gebrek aan beroepssyndici aankaarten.

In België wonen ruim 3 miljoen mensen in een appartementsgebouw, waarvan ruim 272.000 in de provincie Vlaams-Brabant; bovendien komen er nog elke dag nieuwe appartementen bij. Op ruim 99% van die gebouwen, waaronder ook duizenden kleinere flatgebouwen, is de zogenaamde appartementenwet van toepassing. Die bepaalt dat elke mede-eigendom door een syndicus beheerd dient te worden, die instaat voor en wettelijk aansprakelijk is voor het technisch, administratief, financieel en juridisch beheer.

Knelpuntberoep

Maar, terwijl het aantal mede-eigendommen blijft toenemen, geldt dat voor de instroom aan nieuwe syndici een stuk minder - in die mate zelfs dat we ondertussen kunnen spreken van een knelpuntberoep. Een gevolg daarvan is dat de meeste beroepssyndici het beheer van vooral kleinere gebouwen steeds vaker aan zich laten voorbijgaan. Dit, gecombineerd met de kost die verbonden is aan een beroepssyndicus, maakt dat meer en meer mede-eigenaars zelf het beheer op zich nemen, als vrijwillige syndicus. Maar, dat is geen evidentie.

“Deze niet-professionele syndici mogen het dan wel goed bedoelen, doorgaans weten ze niet of te weinig wat hun taken en opdrachten juist inhouden, wat er allemaal van hen verwacht wordt, welke wettelijke kaders van toepassing zijn, in welke mate ze aansprakelijk zijn, enzovoort. Dat is geen lachertje, en kan weleens voor onaangename verrassingen zorgen, zowel voor de syndicus als voor de andere betrokkenen - bijvoorbeeld wanneer een mede-eigenaar of de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) zelf schade lijdt door een fout van de syndicus, die daarvoor persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld”, stelt Peter Leyseele, ervaringsdeskundige en juridisch raadgever bij en drijvende kracht achter De Vrijwillige Syndicus. 

Geen toegang tot de juiste informatie

Want, terwijl het vaak over complexe aangelegenheden in gespecialiseerde materie gaat, die bovendien voortdurend evolueert en soms licht verschillende regels kent per gewest, zijn die niet-professionele syndici - die de taak meestal onbezoldigd uitvoeren - voor info en achtergrond vandaag grotendeels op zichzelf aangewezen. De weinige info die (online) te vinden is, is bovendien vaak onbetrouwbaar, onvolledig, niet meer van toepassing en/of niet op maat van een bepaalde concrete situatie. Daar wil De Vrijwillige Syndicus iets aan doen - geen overbodige luxe als je weet dat deze vrijwilligers dezelfde verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid dragen als hun geschoolde beroepscollega’s.

Broodnodige ondersteuning

“Met ons uniek, all-in-one digitaal platform willen we de vrijwillige syndici in ons land de ondersteuning bieden die ze verdienen, met betrouwbare en kwalitatieve informatie en professioneel advies, maar ook vakliteratuur, casestudies, opleidingen ... Daarvoor kunnen we in de opstartfase al rekenen op een team van vijftien onafhankelijke, gespecialiseerde juridische en technische profielen uit heel Vlaanderen: advocaten, juristen, een architect, een energiedeskundige type A, een landmeter-expert, een verzekeringsspecialist… Daar zullen er de komende maanden nog bijkomen: de bedoeling is om vrijwillige syndici alles te bieden wat hen kan helpen om zich zo goed mogelijk van hun taak te kwijten”, vervolgt Peter Leyseele.

Peter Leyseele, drijvende kracht achter het nieuwe online leer- en adviesplatform De Vrijwillige Syndicus

Peter Leyseele

Het platform werkt met een jaarlijks abonnement, naargelang de noden van de mede-eigendom zijn er drie verschillende formules.

Indirecte gevolgen en sensibilisering

Daarnaast willen de initiatiefnemers ook aandacht vragen voor de meer indirecte gevolgen die het gebrek aan cruciale, correcte en online toegankelijke informatie en gespecialiseerde ondersteuning met zich meebrengen.

“Een voorbeeld zijn de diverse premies en subsidies voor energetische renovatie waarop vastgoedeigenaars in ons land beroep kunnen doen om de verduurzaming van ons residentieel gebouwenpark te stimuleren. Vaak is het voor mede-eigenaars/syndici van een kleine mede-eigendom niet eenvoudig om daar hun weg in te vinden, als ze er al op de hoogte van zijn. Kleine mede-eigendommen dreigen zo de financiële ondersteuning of compensaties waar ze recht op hebben mis te lopen, met ook een tragere vergroening van ons patrimonium tot gevolg.”

Daarom wil het team achter het platform ook sensibiliseren voor deze onrechtstreekse gevolgen van het tekort aan syndici en het gebrek aan betrouwbare informatie - iets waarvoor ze bij De Vrijwillige Syndicus al op de medewerking van enkele overheden kunnen rekenen, zo besluit Peter Leyseele.