Nood aan ondernemersvriendelijke regering, met voldoende aandacht voor Vlaams-Brabant

Elke Tielemans

UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel roept om op om snel regeringen te vormen met voldoende focus voor de problematieken in Vlaams-Brabant.  “Er is nood aan een doortastend mobiliteitsbeleid, er moeten meer mensen over de gewestgrenzen heen aan het werk en de ruimte om te ondernemen moet verzekerd blijven in onze provincie”, zegt Elke Tielemans, directeur van UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel.

De prioriteiten voor  volgende regeringen zijn duidelijk: een begroting op orde en belonen wie werkt. Het doorvoeren van een fiscale hervorming zal daarvoor noodzakelijk zijn. Ook wat arbeidsmarktbeleid betreft verwacht UNIZO veel van de federale en regionale regeringen: meer flexibiliteit voor wie wil werken, het beperken van de werkloosheid in de tijd, performante arbeidsbemiddelaars en een re-integratie van langdurig arbeidsongeschikten. Maar een opdracht die élke overheid in dit land krijgt, is om de beloftes over administratieve vereenvoudiging eindelijk waar te maken.

 “Vanuit onze provincie schuiven we daarnaast een aantal hete hangijzers naar voor”, aldus Elke Tielemans in een eerste reactie. “De uitdagingen zijn te groot en dringend om tijd te verspillen. Zo staan we met zijn allen te veel en te lang stil. We vragen een doortastend mobiliteitsbeleid en duidelijke communicatie door een campagne ‘slim naar Brussel'.  Ook moet zéker in onze provincie de nabijheid van Brussel en Wallonië een troef kunnen zijn. Veel ondernemers zijn op zoek naar mensen. Interregionale arbeidsmobiliteit zou geen optie mogen zijn, maar een vanzelfsprekendheid. Daarnaast moet de ruimte om te ondernemen  verzekerd blijven in Vlaams-Brabant. Ondanks de soms starre bouwvoorschriften, moeizame vergunningsprocedures en prijzen die de pan uit swingen. Wanneer grond voor industrie, ambachtelijke bedrijven of kmo’s geschrapt wordt, moet die elders binnen de provincie gecompenseerd worden. Snoeien aan de economie, is snoeien aan ieders welvaart.”

“We hopen hopen op stabiele en ondernemersvriendelijke regeringen. Belangrijk is dat we geen maanden tijd verliezen en er snel die stabiliteit komt”, besluit Elke Tielemans.