IDEWE is Baanbrekende Werkgever 2023

18 november 2022 | 11u19 | Gepost door annpeeters
mensen
IDEWE, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, sleept het certificaat van Baanbrekende Werkgever voor 2023 in de wacht.

Het Baanbrekende Werkgever-charter, een initiatief van De Lijn, Antwerp Management School en Jobat, stimuleert organisaties om het hybride werken en de nieuwe mobiliteit te verankeren in hun beleid. IDEWE ondertekende dat charter dit jaar.

“We zetten al langer stappen rond deze topics en de ondertekening van het charter gaf ons een bijkomende stimulans om er nog verder over na te denken”, vertelt Piet Brys, HR-directeur IDEWE. “Dat we hier nu ook over gecertificeerd worden, is een erg mooie bekroning van dat engagement. Het interessante aan Baanbrekende Werkgever is dat het je uitdaagt om in dialoog te gaan, samen na te denken, ambities te formuleren en actie te ondernemen. Het stimuleert die dialoog ook met andere werkgevers: omdat zij op sommige vlakken verder en op andere dan weer minder ver staan dan wij, leren we binnen het netwerk van Baanbrekende Werkgevers veel van elkaar. Dat is niet alleen waardevol voor de interne werking van ons eigen bedrijf, maar ook rond werknemerswelzijn als onze corebusiness naar klanten toe.”

Pijler 1: Hybride werken waarbij de werknemer centraal staat

IDEWE pleit al lang voor een slimme omgang met het hybride werken, maar net zoals in veel bedrijven was die niet actief ingebed in de bedrijfscultuur. IDEWE zag hier nog een aantal leerkansen en wilde het hybride werken nog meer eigen maken en tot ieders comfort laten verlopen. Met als bijkomende uitdagingen dat sommige mensen door hun jobinvulling wél en andere niet van thuis kunnen werken. Tijdens de pandemie paste IDEWE de policy aan om thuiswerk op een soepele manier mogelijk te maken, waardoor het hybride werken nog beter kan ondersteunen, uitbouwen en faciliteren.

Pijlers 2 en 3: groener én minder onderweg

De tweede en derde pijler waarrond het charter is opgebouwd, draaien rond mobiliteit: groener én minder onderweg zijn. De eerste stap die IDEWE zette in het kader van het charter, was een situatiescan van het mobiliteitsbeleid. Daaruit bleek dat IDEWE op vlak van het vermijden van onnodige verplaatsingen en groene mobiliteit alvast goed scoorde. De regionale spreiding van de kantoren en de werkplanning vormen daarvoor de basis. Hiernaast omarmde IDEWE ook online sessies, online vergaderingen of waar mogelijk individuele videoconsulenten met arbeidsartsen.

De voorbije vijf jaar halveerde de preventiedienst bovendien de CO2-uitstoot van zijn wagenpark. IDEWE betaalt ook werkverplaatsingen met het openbaar vervoer voor iedereen volledig terug - zelfs voor mensen met een bedrijfswagen. Werknemers kunnen tevens een fiets leasen en de kost daarvoor terugverdienen via de fietsvergoeding per kilometer.

IDEWE als werkgever van de toekomst

“Niet alleen de pandemie en de energiecrisis, maar ook de krapte op de arbeidsmarkt verplicht bedrijven ertoe om na te denken over de organisatie van werk en mobiliteit”, besluit Piet Brys. “We rekruteren bovendien mensen die erg bezig zijn met maatschappelijk relevante thema’s, en dit engagement willen werknemers ook bij hun werkgever terugvinden. Het traject dat we doorliepen om het certificaat binnen te halen, was ook inspirerend op dit vlak. Daarom verlengen we ons engagement als Baanbrekende werkgever ook voor de editie 2023.”

Lees meer over