6 kmo's bespaarden 12% primaire energie en reduceerden CO2-uitstoot met 18%

Turbines

Zes Hagelandse kmo’s bespaarden in 2021 en 2022  zo’n 12% primaire energie en reduceerden hun CO2- uitstoot met 18%. Dat is het resultaat van een gezamenlijk klimaatproject, opgezet door HagelandStroomt, een burgerbeweging met de focus op een duurzame energietransitie.

De begeleiding focuste op 4 punten, met name de energie-efficiëntie verbeteren, restwarmte valoriseren waar financieel haalbaar, het aandeel van hernieuwbare energie verhogen in samenwerking met een Hagelandse REScoop, dat staat voor Renewable Energy Sources cooperative en voor de investeringsmaatregelen alle beschikbare subsidies in kaart brengen en één business case gebaseerd op het ESCO-principe, d.w.z. Energy Service Companies die energiediensten leveren aan bedrijven, organisaties, of eventueel groepen van particulieren.

Kmo's eerst grondig doorgelicht

“Elk bedrijf kreeg om te starten een grondige energie-audit (gebouwen, processen en transport). Voor het referentiejaar stelde de energiedeskundige een energiebalans op voor de gebruikte energievectoren (meestal elektriciteit, aardgas en diesel). Aan de hand van een uitgebreide checklist met energiebesparingsmaatregelen werden vervolgens potentiële maatregelen in kaart gebracht. Uit een brainstormsessie voor de grootverbruikers kwamen aanvullend nog bedrijfsspecifieke maatregelen voort. Elk bedrijf kreeg een persluchtscan. Twee screenings leidden tenslotte tot een lijst van weerhouden maatregelen die de basis vormde voor het energieplan. In geen enkel energieplan was er een weerhouden maatregel om restwarmte te recupereren. Wel waren twee deelnemers geïnteresseerd om aan te sluiten bij een warmtenet als dat zou geplaatst worden in hun industriezone”, luidt het bij de initiatiefnemers.

Plan werpt vruchten af

Dat het plan van aanpak vruchten afwerpt, bewijzen de cijfers. “Eind 2022 zal, op basis van de goedgekeurde energieplannen, bij alle bedrijven samen 12% primaire energie bespaard zijn (-8,8 TJ prim) en de CO2-uitstoot met 18 % gereduceerd zijn (-802 ton CO2 = uitstoot van 195 Vlaams-Brabantse huishoudens). De deelnemende bedrijven hebben dankzij de energieplannen ook een strategie in handen om de komende jaren verder energie te besparen en minder CO2 uit te stoten. Zo zijn ze voorbereid op de energietransitie die er voor elk bedrijf aankomt en zorgt de energiebesparing ervoor dat hun energiefactuur minder snel oploopt.”

De deelnemende bedrijven (Renier Natuursteen, Multiobus, Kringwinkel Hageland, VanErum, Solide, Bruyninckx miniwitloof) komen uit diverse sectoren, zo zijn er 3 productiebedrijven bij, 1 distributiecentrum, 1 tuinbouwbedrijf en 1 autobusbedrijf.

Dankzij het klimaatproject leerden de deelnemers op een andere manier omgaan met energieverbruik en de impact ervan op hun bedrijf. Ze trokken ook een aantal nuttige lessen uit het traject dat ze aflegden.

“Wij zijn geschrokken van het nullastverbruik (n.v.d.r.: dat is het electriciteitsverbruik wanneer er geen productie is) in ons bedrijf. Door dat te bepalen kan je gericht op zoek naar manieren om het te verminderen. Dat is belangrijk aangezien dit een constant verbruik is, 24/7”, besluiten ze bij Renier.

Het vervolg op dit klimaatproject is een LEEN: een Lerend Energie Efficiëntie Netwerk waarbij bedrijven op regelmatige basis samenkomen om van elkaar te leren op het vlak van energieverbruik en -efficiëntie.

Het volledige rapport over het klimaatproject is te downloaden via deze link.