Provincie keurt project Nieuw Leuven af: opening Jumbo laat zeker nog een jaar op zich wachten

4 augustus 2022 | 15u40 | Gepost door annpeeters
Minckelersparking
De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft de aanvraag voor de bouw van de site Nieuw Leuven afgekeurd. "Er is niet tegemoetgekomen aan de zwaarst wegende weigeringsgronden", zegt gedeputeerde Bart Nevens (N-VA).

Op een terrein van ongeveer 2 hectare aan de J.P. Minckelersstraat in Leuven, tussen de Vaartkom en het stadscentrum, komt het woonproject 'Nieuw Leuven'. De woonwijk bestaat uit een mix van 157 nieuwe appartementen,  34 huizen en een handelsruimte. De bouw zou dit jaar starten.

Maar zover is het nog niet. De provincie keurde de aanvraag af op advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie. "Na de weigering van de deputatie zijn er twee opties voor de aanvrager: hij kan beroep indienen bij de RVV of een nieuwe aanvraag indienen, zegt gedeputeerde Bart Nevens (N-VA).

"De motivering van de deputatie is gebaseerd op het negatief advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Zij omschrijft het als volgt: 'Gezien er in de gewijzigde projectversie niet wordt tegemoet gekomen aan de zwaarst wegende weigeringsgronden (afstand tussen de bouwblokken, geen groepering van bouwblokken rond een plein zoals wordt opgenomen in de doelstellingen van het RUP, overschrijden van de V/T-index, dit is de verhouding van de totale bruto vloeroppervlakte van alle gebouwen (V) op de totale terreinoppervlakte (T), de schaal van blok A3, onteigening van een cruciaal deel van het goed die niet rond is en waarvan de uitkomst onzeker blijft) blijft het negatief advies van de POVC behouden.'  De bal ligt nu terug in het kamp van de projectontwikkelaar, maar je mag ervan uitgaan dat de plannen met een jaar opschuiven."

Lees meer over