Prijzen in ALMA omhoog voor studenten van UCLL, niet voor KUL: "Te weinig verkochte maaltijden, dus prijs moet stijgen"

KU Leuven voorziet extra studieplekken voor blokkende studenten
De dienst Studentenvoorzieningen van de UCLL heeft aan zijn studenten laten weten dat hun eten in de restaurants van ALMA duurder zal zijn dan dat van hun medestudenten aan de KU Leuven. 

"Ook dit academiejaar kan je als student nog steeds in de ALMA-restaurants gaan eten, maar je zal iets meer betalen dan de andere Leuvense studenten. Vanaf nu subsidiëren we namelijk vanuit Studentenvoorzieningen UCLL, regio Leuven, de maaltijden van onze studenten bij ALMA niet langer. Studentenvoorzieningen van de hogeschool zijn decretaal verantwoordelijk voor verschillende domeinen van het studentenleven: financiële ondersteuning van studenten, psychologen voor studenten, studentenbuspas, goedkopere fietsen, een fijn sportaanbod en een voedingsaanbod. De Vlaamse overheid financiert de studentenvoorzieningen hiervoor in het hoger onderwijs. Na zorgvuldig onderzoek blijkt dat het gebruik van de ALMA's door UCLL studenten sterk gedaald is de voorbije jaren. Enkel in ALMA Gasthuisberg was er een iets groter gebruik door UCLL studenten. Het bedrag dat we als studentenvoorzieningen UCLL betaalden aan ALMA om jullie goedkoper te laten eten, stond niet langer in verhouding tot het aantal verkochte maaltijden. De Leuvense UCLL campussen waren hiermee bovendien één van de weinige hoger onderwijsinstellingen die een dubbel aanbod studentencatering organiseerden, zowel op onze campussen als in de stad. De stijgende energieprijzen nopen ons tot een rationeel maar betaalbaar aanbod", klinkt het bij de dienst Studentenvoorzieningen.

"De verhoogde aandacht voor andere thema’s in de hogeschool, zoals het mentaal welbevinden van studenten zorgt ervoor dat we ook op die thema’s financieel extra willen inzetten om jullie zo goed mogelijk te ondersteunen. De Stuvoraad, met ruime vertegenwoordiging van studenten, maakte daarom scherpe keuzes. Daarom beëindigen we dus de subsidiering van ALMA. Op onze eigen campussen kan je wel blijven genieten van lekkere, gezonde betaalbare maaltijden. Op campus Gasthuisberg onderzoeken we een uitbreiding van het aanbod", zo besluit de dienst Studentenvoorzieningen, die hoopt op begrip van de studenten.

Lees meer over