Ter Korbeke failliet, directeur in de gevangenis, wat met de bewoners?

Ter Korbeke
NV Ter Korbeke is failliet verklaard en er werden twee curatoren aangesteld. De directeur werd in april gearresteerd voor oplichting. Welke invloed heeft dit op de bewoners?

De ondernemingsrechtbank van Leuven verklaarde op 23 juni NV Ter Korbeke failliet. Ter Korbeke is een serviceresidentie gelegen aan de Oude Baan in Korbeek-Lo. Volgens VTM Nieuws is bovendien de directeur Ivan V. L. (61) opgepakt voor oplichting van tientallen bewoners van de serviceresidentie.

Hoe moet het nu verder met de bewoners, personeel en verzorging?

NV Ter Korbeke

"De naam Ter Korbeke wordt daar als overkoepelende naam gebruikt", zegt curator De Rieck, die samen met curator Verbeke aangesteld is om de vereffening in goede banen te leiden. "Toch staat de NV Ter Korbeke zo goed als los van de uitbating van het woonzorgcentrum. Het is de vzw Belsibe, weliswaar bestuurd door dezelfde mensen als de NV Ter Korbeke, die de uitbating van de serviceresidentie doet. Het failliet gaan van de NV heeft dus geen rechtstreekse gevolgen voor de bewoners en ook niet voor het personeel en de verzorging. De NV heeft wel een aantal appartementen in haar bezit, maar daar moeten we de contracten nog nakijken en ook dat zal op korte termijn geen gevolgen hebben voor bewoners."

Directeur aangehouden

De directeur van de serviceresidentie is op 29 april aangehouden voor oplichting van tientallen senioren. Hij liet de bewoners van serviceresidentie Ter Korbeke investeren in luxe vastgoed, via zijn ondertussen opgedoekt Luxemburgs vastgoedbedrijf Global Invest. Het vastgoed dat de bewoners kochten, bestond echter niet. Zo lichtte hij tientallen bewoners voor  miljoenen op. Vermits het bedrijf niet meer bestaat, is het nog maar de vraag of de gedupeerden ooit nog iets van hun geld zullen terugzien.

Ook hun verblijf in de serviceresidentie is onzeker. De vzw Belsibe, die de uitbating verzorgt, wordt bestuurd door Ivan V.L en zijn echtgenote. De hoogbejaarde bewoners maken zich grote zorgen over hun toekomst. "We dachten dat we in een klassevolle serviceresidentie terechtgekomen waren, maar we wonen in het hol van een oplichter", zegt een van hen anoniem. 

Volgens het parket van Leuven blijft Ivan V.L. nog steeds aangehouden, omdat de mogelijkheid bestaat dat hij zou onderduiken en nog meer mensen oplicht. Naast de oplichting zou hij ook bejaarden bestolen hebben van juwelen en andere waardevolle voorwerpen. Witwassen, misbruik van vertrouwen en oplichting wordt hem ten laste gelegd. Op 12 juli verschijnt hij opnieuw voor de raadkamer. Er hangt hem een gevangenisstraf van 5 jaar boven het hoofd. Ook zijn echtgenote werd opgepakt, maar zij werd al na enkele dagen vrijgelaten. 

Ter Korbeke
Ter Korbeke
Ter Korbeke

Lees meer over