Vlaams minister op bezoek bij boslandbouwbedrijf in Bekkevoort

Crevits op bezoek
Vlaams minister Hilde Crevits ging op 5 april op stap om ‘agroforestry’ of boslandbouw in de praktijk te zien bij Hoeve de Peinwinning in Bekkevoort bij Nico en An. Boer Nico plantte vorig najaar meer dan 200 notelaars en hazelaars op de weide waar zijn melkkoeien grazen.

An en Nico van het boslandbouwbedrijf 'de Peinwinning' werden vereerd met een bezoek van Vlaams minister Hilde Crevits. De reden was ook dat ze specifiek geïnteresseerd was in het stevig opkomende bedrijfsvoering van Agroforestry of boslandbouw. Het is een landbouwsysteem waar bomen of struiken gecombineerd worden met een landbouwgewas of landbouwdieren op eenzelfde perceel.

Bij een goed werkend agroforestrysysteem hebben beide componenten een neutrale of positieve invloed op elkaar, en worden negatieve interacties zoveel mogelijk vermeden door een hiertoe uitgedokterd ontwerp. Agroforestry kan daarnaast ook ecosysteemdiensten leveren zoals koolstofopslag, schaduw voor vee of luchtzuivering. Vroeger waren er vaak kleine landschapselementen, zoals houtwallen en heggen, aan of in de weides, maar die verdwenen geleidelijk aan. Met boslandbouw wordt dit eigenlijk terug in het leven geroepen.

Er is dus een duidelijke hernieuwde interesse voor het planten van bomen of struiken op landbouwpercelen. De aanplant gebeurt beredeneerd en met specifieke doelstellingen. Zodoende vond agroforestry of boslandbouw gaandeweg ook een plek in de Europese en Vlaamse wetgeving en het beleid. De erkenning als een specifiek teeltsysteem, maakt het ook mogelijk regelgeving op maat te maken. 

Crevits was zeer positief over het werk dat Nico en An hebben geleverd in het kader van dit landbouwthema. Maar was evenzeer in haar nopjes over de zelfgemaakte hoeve-ijs van de Peinwinning.