Onderhoudswerken viaduct Wilsele: zwaarste geluidshinder achter de rug

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Het grote onderhoud van het viaduct van Wilsele zit goed op schema. De eerste fase van de werken, waarbij de weghelft van het viaduct in de rijrichting van Brussel aangepakt wordt, duurt nog tot september 2018. Een stand van zaken:

Einde frees- en opbraakwerken

Het brugdek en de uitkragingen van het viaduct worden in stukken aangepakt: zodra de aannemer een stuk heeft gereinigd (d.m.v. kogel- en zandstraaltechnieken), worden op datzelfde stuk herstellingen uitgevoerd aan het betonnen brugdek (of aan de uitkragingen).

Die frees- en opbraakwerken zijn nu afgerond en de zwaarste geluidshinder voor omwonenden is daardoor grotendeels achter de rug. AWV kan echter niet uitsluiten dat er tijdens de werken af en toe nog geluidshinder zal zijn. De aannemer zal ook ’s avonds en ’s nachts moeten werken. Als er gedurende aanzienlijke periodes ’s nachts gewerkt wordt, zal Wegen en Verkeer dat melden op haar webpagina. De aannemer zal van maandag t.e.m. zaterdag werken, van 6 uur ‘s morgens tot 19 uur ‘s avonds. Die werkplanning zal enigszins variëren afhankelijk van de ingrepen die gebeuren. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) biedt zijn excuses aan voor de mogelijke geluidsoverlast die tijdens de freeswerken veroorzaakt werd voor de omwonenden.

Vorderingen onderhoud

De uitgebroken dwarsvoegen van het viaduct worden nu vervangen door nieuwe. De herstellingen van het betonnen wegbrugdek zitten in een laatste fase en zullen tegen einde juni afgerond zijn. De aannemer egaliseert momenteel het brugdek en start ook met het vernieuwen van de waterdichtende laag van het viaduct. Voor de veiligheid van de arbeiders zijn er tijdelijke leuningen langs de werfzone geplaatst.

Opvolging verkeershinder: vooral op gewestwegen en lokale wegen

De eerste dagen van de werken stelde het Vlaamse Verkeerscentrum bijkomende wachtrijen vast, vooral in deochtendspits (richting Brussel). Na enige dagen verminderde dat, maar we zien ook dat de hinder op de gewestwegen in de buurt van de E314 aanzienlijk toegenomen is sinds de start van de werken. Waarschijnlijk gebruiken veel weggebruikers dus de gewestwegen als een alternatieve route. Op de Aarschotsesteenweg (N19) is de wachtrij aan de verkeerslichten naar het Vuntcomplex aanzienlijk langer dan normaal, op de Mechelsesteenweg staat er ook meer verkeer aan te schuiven richting Leuven, …  AWV blijft samen met de politie de evolutie van de verkeershinder opvolgen en past de verkeerslichten en de signalisatie aan waar mogelijk. Echter, we willen de weggebruikers ook geen blaasjes wijsmaken: er zal bijkomende hinder zijn tot het einde van de werken (september 2018).

‘Slimme verkeerslichten’ voor twee kruispunten: pas na de werken

Weggebruikers hebben sinds de start van de werken regelmatig de vraag gesteld of de verkeerslichtenregeling kan bijgesteld worden op twee plaatsen: op de Mechelsesteenweg aan het op- en afrittencomplex Herent van de E314 en aan het kruispunt van de Aarschotsesteenweg aan de kruising met het Vuntcomplex. Door de werken op de E314 zijn de wachtrijen aan deze twee kruispunten veel langer geworden dan in de toestand zonder werken. De regeling van de verkeerslichten op deze twee kruispunten wordt zeker aangepakt, maar dit zal pas na afloop van de werken gebeuren. De twee locaties staan sinds kort (voor de start van de werken op de E314) op een lijst van kruispunten waar de lichtenregeling aangepast zal worden, maar deze regeling zal niet ingevoerd kunnen worden voor het einde van de werken. Bij de aanpassingen aan de verkeerslichten zullen bepaalde verkeersbewegingen van fietsers en voetgangers conflictvrij gemaakt worden, maar uiteraard zal er ook aandacht zijn voor de doorstroming van het autoverkeer.

Bereikbaarheid handelaars Wilsele-Putkapel blijft verzekerd

AWV wenst te benadrukken dat de bereikbaarheid van de handelaarsin Wilsele-Putkapel tijdens de werken te allen tijde gegarandeerd blijft. De komende periode zal er aan de verkeerssituatie rond de werfzone niets veranderen. De enige wijziging in de verkeerssituatie, is oprit Kessel-Lo/Vuntcomplex van de E314 voor het verkeer in de rijrichting van Brussel, die afgesloten zal blijven tot het einde van de werken. Weggebruikers die vanuit Wilsele de E314 richting Brussel willen nemen, zullen gebruik moeten maken van de oprit van Holsbeek of Herent.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans