Omwonenden bezorgd over ingreep Borstelsstraat

Kirsten Bosmans
1 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Het Leuvense schepencollege besliste op 16 maart om de enkelrichting in de Borstelsstraat in Kessel-lo om te keren. De buurtgroep van de Kortrijksestraat en de Beosierlaan en de Fietsersbond hopen dat deze omkering gepaard gaat met gerichte ingrepen om het sluipverkeer te weren en ongelukken met spelende kinderen en fietsers te vermijden. Ook experten van de Leuvense mobiliteitsdienst waarschuwen het stadsbestuur dat er een nieuwe sluiproute richting Diestsesteenweg zal ontstaan.

In november voerde de stad Leuven in een deel van de Borstelsstraat in Kessel-Lo enkelrichtingverkeer in. Gemotoriseerd verkeer afkomstig van de Diestsesteenweg kon voortaan niet langer rechtdoor rijden richting Gemeentestraat. Het gevolg was – en is vandaag nog steeds – meer dan een verdubbeling van autopassage in de Kortrijksestraat en de Leopold Beosierlaan, twee smalle, dichtbevolkte woonstraten met een hele reeks voorzieningen voor kinderen en senioren.

“Het stadsbestuur verbond zich er toe om op korte termijn een verkeersplan uit te werken voor de hele buurt. Deze week werd de buurtgroep ingelicht over dat plan: een omkering van de enkelrichting in de Borstelsstraat. Het stadsbestuur voert hiermee opnieuw een geïsoleerde ingreep door, zonder bijkomende maatregelen om het sluipverkeer uit onze wijk te weren. De Leuvense mobiliteitsdienst waarschuwt in zijn advies aan het schepencollege: “In dit voorstel zal er zeker in de avondspits een sluiproute ontstaan richting Diestsesteenweg via de Beosierlaan. Daarnaast blijft er een parallelle sluiproute bestaan voor de Diestsesteenweg via de Kortrijksestraat.” Ook de buurtgroep benadrukt dat het probleem van het sluipverkeer enkel in de tijd zal verschuiven: van een zeer intense ochtendspits richting Leuven centrum, naar een enorm drukke avondspits in de omgekeerde richting. Een groot deel van het namiddag- en avondverkeer dat vandaag de route Gemeentestraat-Borstelsstraat volgt, zal na de nieuwe ingreep de Beosierlaan inrijden om zich een weg te banen naar de Diestsesteenweg.”

Jona De Leye van de buurtgroep KorBeo is bezorgd: “Na een lange en voor onze buurt hectische winter, zal de lente niet meteen soelaas brengen. De kinderen kunnen eindelijk weer buiten spelen, maar wie durft zijn kroost te laten ravotten op velden waarlangs, zonder enige bescherming, een continue stroom auto’s passeert? Met een toegelaten snelheid van 50 km per uur nota bene. Totaal niet veilig. Om over de slechte luchtkwaliteit nog maar te zwijgen.”

De buurtgroep vraagt het stadsbestuur dan ook met aandrang om bijkomende maatregelen. Een optie is het invoeren van een woonerf in het gedeelte van de Beosierlaan tussen de Gemeente- en Kortrijksestraat. Ook kan gedacht worden aan toegangscontrole in de wijk via ANPR-camera’s. Deze ingreep heeft het stadsbestuur al met succes doorgevoerd in de Spaanse Kroon, een andere Leuvense woonbuurt die met sluipverkeer kreeg af te rekenen.

Wat met de geplande fietsstraat in de Kortrijksestraat? Gert Theunissen, voorzitter van de Leuvense Fietsersbond, reageert: “De inrichting van de Kortrijksestraat als fietsstraat is op zich een goede, zelfs logische beslissing. De Kortrijksestraat is eigenlijk altijd al een fietsstraat geweest: een straat waar door jong en oud veel wordt gefietst. Door haar ligging is de straat van oudsher voor fietsers een veilig en dus aantrekkelijk alternatief voor de Diestsesteenweg en de Gemeentestraat, twee straten met druk auto- en busverkeer. Na de invoering van de enkelrichting in de Borstelsstraat, ontving de Fietserbond veel klachten. “Zelfs in de Kortrijksestraat kunnen we onze kinderen niet meer met een gerust hart laten fietsen!” Het is dus duidelijk dat voor de invoering van de fietsstraat eerst het sluipverkeer serieus moet worden aangepakt, zodat de fietsers niet worden ingezet als levend schild.”

Jona De Leye besluit: “Het is cruciaal dat de Beosierlaan en de Kortrijksestraat en hun vroegere status van relatief verkeersluwe woonstraten herwinnen. Het gaat hier om een dichtbevolkte woonkern met sociale woningen, veel gezinnen met jonge kinderen, een bejaardentehuis, speelgrasvelden, crèches en scholen vlakbij. We willen op korte termijn maatregelen om de verkeersonveiligheid in onze buurt kordaat aan te pakken. Dat kan enkel door het verkeersvolume terug te dringen tot het niveau van voor november. Door enkel de rijrichting in de Borstelsstraat aan te passen, wordt het probleem niet opgelost. We blijven ons verzetten tegen sluipverkeer, ’s ochtends en ’s avonds, en in eender welke richting.”

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans