OHL-investeerder Koen Hoste niet te spreken over Chinese overname "OHL, de club van ons allemaal"

Kirsten Bosmans
3 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Koen Hoste, lokaal ondernemer, investeerder bij OHL en voetballiefhebber, heeft een open brief geschreven over de dreigende overname van OHL door Chinese investeerders. Net als veel andere Leuvenaars is Hoste verbolgen over het nieuws. Hij kroop in zijn pen in de hoop andere (potentiële) lokale investeerders te overtuigen om zijn visie te onderschrijven. Ook roept hij lokale politici op om samen naar een oplossing te zoeken, eentje waarbij OHL in regionale handen blijft.

“Toen OHL in 2011 de promotie naar eerste klasse afdwong was iedereen overtuigd dat deze club het potentieel had om een stabiele middenmotor te worden, een beetje zoals KV Mechelen nu.

Toen ik mij in 2010  als lokale ondernemer en voetballiefhebber met een aantal vrienden engageerde om  een aantal initiatieven voor OHL uit te werken (kidsclub, brabantclub…) was de belangrijkste motivatie van ons allen om de beleving en verbondenheid binnen deze club te versterken. Dat we hiermee ook nieuwe sympathisanten en supporters aantrokken was de bewuste commerciële strategie. Lionel werd voor vele kinderen en hun (groot)ouders  het gezicht van OHL. OHL werd voor velen een gezellig avondje uit.

We wilden met deze individuele initiatieven aan het bestuur tonen dat een commerciële en sportieve onderbouw binnen een professionele voetbalploeg even belangrijk zijn en dat ze hand in hand moeten gaan om de  continuïteit  van de club te kunnen garanderen. De kidsclub en brabantclub en andere initiatieven zijn niet ontstaan uit de visie van het bestuur. We hadden zelf veel overtuigingskracht nodig om ze (op eigen kosten) te kunnen lanceren. Ook nadat onze initiatieven duidelijk succes hadden kwamen er nauwelijks middelen om deze en andere commerciële zaken fundamenteel verder uit te bouwen. De (middel)lange termijn visie ontbrak.

Nochtans waren er heel wat (verstandige) mensen, waaronder ook enkele hoofdsponsors en investeerders die al in 2011 aan de alarmbel trokken en er op wezen dat men in de roes van een verlengd verblijf in eerste klasse de ogen sloot voor wat er structureel verkeerd liep.

Maar het bestuur vond dat het goed was:  “We hebben elke week 8000 supporters, wat zitten jullie te zeuren.”

De voornaamste taak van OHL is om de mensen uit de ruime  regio te verbinden via  het voetbalspel. Als duizenden mensen samen een gezellige avond gehad hebben, liefst mét maar zelfs zonder overwinning,  dan heb je voor je stad of regio een belangrijke maatschappelijke rol vervuld.

Ik blijf het  niet gezond vinden  dat  een clubbestuur geen enkele betekenisvolle verantwoording moet afleggen  tegen haar stakeholders: de supporters, de sponsors en  zelfs de politiek die ons belastinggeld in deze club steekt.  Als je zo’n belangrijke rol speelt in het maatschappelijk weefsel dan moet je,  net als politici,  ten gepaste tijde een mandaat krijgen van je achterban. Meer dan 15.000 mensen van diverse sociale klasse en overtuiging volgen OHL op sociale media en delen goede en slechte voetbaltijden.  Dat is de bindende kracht van sportbeleving op het hoogste niveau. Dit leg je niet zo maar naast je neer.

Uiteraard is er de realiteit dat OHL zonder financiële inbreng niet kan overleven. Maar men heeft het momentum dat er was tussen 2010 en 2012 en opnieuw in 2015  niet gegrepen om de club lokaal  te verankeren. De schrik van sommigen in het bestuur om macht te moeten delen heeft het gehaald op de echte clubbelangen.

Het getuigt van misplaatste ijdelheid  te moeten lezen  dat een  dergelijke overname getuigt van goed bestuur. Het is een gemakkelijkheidsoplossing.

Zou het kunnen dat een belangrijke voorwaarde in deze deal is dat het huidig bestuur onvoorwaardelijk kan blijven zitten?  Zou het kunnen zijn dat sommigen financieel te afhankelijk geworden zijn van de club?

Zouden we net nu  het woord “transparantie” politiek zo hoog op de agenda staat ook volledige inzage kunnen  krijgen in de afspraken die zijn gemaakt?

Ik ben er van overtuigd dat er mits een beetje geduld  voldoende middelen op regionaal niveau kunnen gevonden  worden om OHL de nodige ademruimte te geven op voorwaarde dat daar een realistisch en breed gedragen toekomstplan tegenover staat. Maar ik betwijfel of  dit zal lukken met een bestuur dat  zich als het ware voor het leven benoemt.

Ik vraag dan ook aan alle lokale politici (ook degenen die ietsje dichter bij het huidige beleid staan) om over de partijgrenzen heen en verenigd onder de gemeenschappelijke clubkleuren samen met andere stakeholders een betere oplossing voor de club te zoeken dan een verkoop aan een Chinese investeerder, waarvan we toch wel kunnen vermoeden dat de lokale sportieve en maatschappelijke bekommernissen niet op de eerste plaats zullen staan.”

Koen Hoste

Spits op leeftijd

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans