OHL in Thaise handen

Stefan Van de Weyer
3 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Na de Raad van Bestuur van OHL heeft ook de Algemene Vergadering unaniem het voorstel van de King Power groep goedgekeurd met betrekking tot de overname van de cvba OH Leuven. Er werd een akkoord, waarin de afspraken met betrekking tot de overname worden vastgelegd, door beide partijen ondertekend.

De King Power groep was de enige kandidaat-koper die een duidelijk, schriftelijk en coherent voorstel overmaakte binnen de tijdslimiet die opgelegd werd door de Raad van Bestuur. Deze procedure werd gevolgd in samenspraak met de drie onafhankelijke bestuurders, die vorig jaar werden aangesteld op verzoek van de stad Leuven.

OHL heeft gekozen voor een project dat de meeste garanties biedt voor de toekomst van de club zowel op financieel vlak als op sportief vlak. Het project zorgt voor voldoende financiële middelen om een zo spoedig mogelijke terugkeer naar eerste klasse A te kunnen ambiëren. Het garandeert eveneens dat de jeugdwerking op haar huidige niveau kan behouden blijven en nog verder uitgebouwd kan worden. Bovendien wordt de lokale verankering behouden aangezien de jeugdwerking, de sociale werking en de uitbating van het stadion volledig in Leuvense handen blijven.

De overdracht zal formeel worden afgerond na de gebruikelijke periode van due diligence. De King Power groep blijft een sterke verankering binnen de gemeenschap een prioriteit vinden net zoals een goede samenwerking met de diverse supportersgroepen en een verdere uitbouw van de jeugdwerking, dit alles gelinkt aan een grote sportieve ambitie voor het eerste elftal.

De overnameplannen werden recent toegelicht aan het schepencollege van de stad Leuven.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer