OCMW levert vanaf 1 juli geen warme maaltijden meer

Ann Peeters
1 jaar geleden
door Ann Peeters

Op de gemeenteraad van 26 maart werd beslist dat het OCMW van Oud-Heverlee vanaf 1 juli geen warme maaltijden meer zal bedelen, maar ze zorgen voor een degelijk alternatief.

Het OCMW levert al vele jaren warme maaltijden aan huis. “We engageren ons natuurlijk ook in de toekomst om elke inwoner die nood heeft aan deze dienstverlening verder te helpen. Alleen zullen we daarbij niet langer zelf maaltijden bedelen, maar wel mensen toeleiden naar bestaande aanbieders in onze gemeente”, zegt Schepen van Welzijn Mattias Bouckaert

“We doen dat uit volgende overwegingen: ten eerste daalde de voorbije jaren de vraag. Er is immers een sterk gegroeid aanbod van kant-en-klare maaltijden. Er zijn ook privé-aanbieders die eenzelfde aanbod doen, ook in weekends, soms voor een lager tarief zelf. Deze factoren maken dat we momenteel nog 21 gebruikers hebben.
Ten tweede worden de maaltijden die wij rondbrengen ook geleverd uit een grootkeuken. Tussen tijd van levering op het OCMW en uitdelen is het niet evident om de maaltijden op de juiste temperatuur te houden. Dat brengt een (weliswaar klein) risico inzake voedselveiligheid.
Daarom kiezen we ervoor om in de toekomst mensen toe te leiden naar deze privé-aanbieders. Waar nodig zullen we een financiële tussenkomst voorzien, als een maatschappelijk onderzoek uitwijst dat dit nodig is.”

Goed overleg met gebruikers

“We zullen voor alle 21 gebruikers in goed overleg met de persoon zelf en familie bekijken hoe we zorgzaam kunnen een overgang maken. Het dagelijks bezoek van de maaltijdbezorgster was natuurlijk ook een belangrijk contactmoment, een even-kijken-of-alles-goed is moment. We houden bij meer kwetsbare gebruikers verder vinger aan de pols, en bekijken welke ondersteuning van vrijwilligers, thuiszorg, … nodig is. We ronden onze dienstverlening pas 30 juni, om tijd te maken voor deze zorgzame afronding. Ook na 30 juni blijven we verder opvolgen of mensen verder goed geholpen zijn.”

Over de auteur

Ann Peeters

Ann Peeters