OCMW Leuven investeert in betaalbaar wonen op de sociale woonmarkt

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

De komende drie jaar maakt OCMW Leuven meer dan 1,6 miljoen euro vrij om extra te investeren in betaalbaar wonen in Leuven. “De extra middelen gaan naar een huurpremie voor gezinnen die wachten op een sociale woning en naar het Leuvens sociaal verhuurkantoor om meer betaalbare en geschikte sociale huurwoningen in Leuven te kunnen aanbieden”, stelt Herwig Beckers, voorzitter van OCMW Leuven.

Veel koppels met kinderen of alleenstaande ouders die op de wachtlijst staan voor een sociale woning, zien zich genoodzaakt te verhuizen omdat ze de Leuvense huurprijzen niet kunnen betalen. Om dit te voorkomen, wil OCMW Leuven vanaf 1 april 2018 jaarlijks 420.000 euro inzetten voor huurpremies. “Met deze maandelijkse financiële ondersteuning vermindert de huurlast voor deze gezinnen”, zegt Pieter Vandenbroucke, Leuvens OCMW-raadslid en plaatsvervangend voorzitter. “Hierbij richten we ons in eerste instantie op gezinnen met kinderen, in het bijzonder eenoudergezinnen, in het kader van onze strijd tegen kinderarmoede.”

Kandidaat-huurders van de Leuvense sociale huisvestingsmaatschappijen SWAL of Dijledal komen hiervoor in aanmerking als ze in Leuven wonen en al meer dan twee jaar op de wachtlijst van deze organisaties staan. Zo zal een alleenstaande ouder die aan deze voorwaarden voldoet in aanmerking komen voor een huurpremie van 40 euro per maand. Per kind verhoogt OCMW Leuven dit bedrag met 15 euro. Als de ouders al vier jaar op zo’n wachtlijst staan, komt daar 10 euro per maand bij.

Pieter Vandenbroucke: ”Met de Leuvense huurpremie maken we een direct verschil voor mensen die een bescheiden inkomen hebben en samen met hun kinderen wachten op een sociale huurwoning in Leuven. Uit de huurmonitor van OCMW Leuven blijkt dat een 2-slaapkamerappartement al snel 750 euro per maand kost in Leuven. Voor een alleenstaande met twee kinderen betekent onze huurpremie elk jaar één maand minder huur. Ongeveer 1.000 Leuvense kinderen zullen bereikt worden dankzij onze Leuvense huurpremie.”

OCMW Leuven raamt deze investering van de huursubsidie op 1.250.000 euro voor de komende drie jaar samen.

Lokale huursubsidie

Daarnaast zal OCMW Leuven voortaan ook huursubsidies betalen aan het sociaal verhuurkantoor SPIT (SVK SPIT) om meer betaalbare en geschikte sociale huurwoningen in Leuven te kunnen aanbieden.

SVK SPIT huurt woningen op de particuliere woonmarkt om die vervolgens onder te verhuren aan mensen met een laag inkomen. Het SVK neemt hierbij alle administratie en verantwoordelijkheden van de huurder op zich. Om het hoofd te bieden aan de uitzonderlijk hoge woninghuurprijzen in Leuven probeert SVK SPIT bij de eigenaar een korting te verkrijgen van 20 procent op de marktprijs. Volgens de normen van de Vlaamse Huursubsidie is de maximale huurprijs momenteel 660 euro + 75 euro per persoon ten laste. Slechts weinig eigenaars in Leuven zijn bereid hun woning aan deze huurprijzen te verhuren omdat ze op de privémarkt veel duurder kunnen verhuren. Bovendien blijft de huurprijs, zelfs met het respecteren van de maximale huurprijzen van de Vlaamse huursubsidie, voor vele kandidaat-huurders te hoog in vergelijking tot hun inkomen.

“Om tegemoet te komen aan het prijsverschil wil OCMW Leuven vanaf volgend jaar een huursubsidie toekennen aan SVK SPIT zodat zij het bedrag van de effectieve hoofdhuurprijs (die betaald wordt aan de hoofdhuurder) kan verhogen. Zo heeft SVK SPIT meer onderhandelingsmarge bij de eigenaars en hoopt OCMW Leuven het aanbod met zo’n 60 extra huurwoningen te kunnen vergroten”, besluit Louis Debruyne, Leuvens OCMW-raadslid.

Voor de komende drie jaar maakt OCMW Leuven hiervoor in totaal 407.000 euro vrij.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans