Nog steeds geen akkoord tussen bietentelers en Tiense suikerraffinaderij

Stefan Van de Weyer
4 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

Er is vooralsnog geen sprake van een akkoord tussen de Tiense suikerraffinaderij enerzijds en de bietentelers anderzijds. De onderhandelingen verlopen op zijn minst stroef omdat de boeren vrezen dat ze door de afschaffing van de Europese suikerquota tot dertig procent minder betaald zullen krijgen voor hun bieten.

Ondertussen heeft de suikerraffinaderij de telers individueel benaderd en hen een voorstel gedaan. De prijs die ze per ton bieten zullen ontvangen is afhankeljk van de suikerprijs, die momenteel in stijgende lijn is. Van een afgesproken minimumprijs kan dus geen sprake zijn. De prijs die de telers krijgen kan eventueel aangevuld worden met een financieel extraatje, pas na de bietencampagne zal moeten blijken of dit tot de mogelijkheden behoort.

De boeren krijgen tot half augustus de tijd om te bekijken of ze het voorstel al dan niet aanvaarden. Ze kunnen dat ook beslissen hoeveel bieten ze zullen produceren voor de volgende campagne.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer